Verden over brukes en PCR-test for å avgjøre om du har korona. Og de sier at man kan få positive tester til tross for at det ikke finnes symptomer, såkalt asymptomatisk.
I det store å hele baserer man seg på smittetall og ikke basert på høye dødstall, i alle fall ikke i Norge.

Jeg har undret meg over at sars cov 2 (covid-19) ikke har en testmetode basert på et isolert virus, men isteden brukes denne PCR-testen. Jeg vil sitere oppfinneren av PCR sin uttalelse om sin egen oppfinnelse:

– PCR-test er en prosess som lager en masse ut av noe. Den forteller deg ikke at du er syk, den forteller deg ikke at det du ender opp med vil skade deg.

«Hvis man bruker den riktig kan man finne hva som helst»

-Kary Mullis-

Nobel chemistry prize winner, inventor of the PCR-test

Videolink

https://www.facebook.com/terje.nuis/videos/10158522786462419

Med denne uttalelsen blir det klargjort fra oppfinneren selv at PCR er ubrukelig som testmetode og at de smittetallene vi blir opplyst om ikke er reelle og med det kan vi ikke klargjøre hvor mange som er smittet. Siden PCR-testen ikke kan finne reelle smittede vil det si at regjering og kommuner har fattet tiltak på en fiktiv bakgrunn.

For å klargjøre dette mer må man forstå at PCR-testen ikke er laget for å finne pandemiens aktive virus, men den forstørrer det den finner i kroppen avhengig av hvor mange sykluser den kjøres i maskin. Som oppfinneren selv sier «hvis du bruker den riktig kan du finne hva som helst»

Med dette må man undre seg over at man i det hele tatt bruker denne testen og kan vi være lurt til å tro at vi er angrepet av en reell pandemi. Vi må også undre oss over om noen i det hele tatt er omkommet som følge av dette viruset, at det ikke kan skyldes annet og om det er slik beskrevet av FHI, Verdens helseorganisasjon og uttalt av Statsministeren, at dette er ufarlig for folk flest.


Det vi kan være sikre på, er at skader man får av de såkalte vaksinene kan være alvorlige og dødelig nok. Det er for meg russisk rulett som jeg ikke ønsker å utsette meg for. Jeg er også skuffet over at Sandefjord kommunes rådmann, ordfører, kommuneoverlege og formannskap på sine hastemøter hvor de skal avgjøre tiltak som egentlig skal avgjøres av kommunestyret, ikke snakker om konsekvenser av gjeldende vaksiner.

Jeg er også skuffet over at de ikke klarer å svare og vise til den de facto medisinske faglige grunnlaget der det påstås at munnbind hjelper mot virus, de faktiske forhold om at disse vaksinene ikke hindrer å bli smittet eller stopper spredning av smitte, samt de komplikasjoner med blodpropp, blodplater og antall døde etter vaksinering.

Jeg har tidligere vist til eksperter som har sagt at munnbind ikke fungerer fordi munnbindet er ikke tette nok og at folk bruker dem feil. Det er dessuten nærmest umulig å unngå krysskontaminasjon blant befolkningen ved munnbindbruk om det faktisk er et virus i omløp. I tillegg til dette er det har noen på seg munnbind i flere timer som kan være veldig skadelig både når det kommer til at man puster og sirkulerer egen CO₂ og kan få bakterielle utfordringer.

Man ser i tillegg at munnbind havner i vanlige søppelbøtter og på bakken overalt utenfor butikker. Hvis dette viruset hadde vært så farlig som antydet i medienes fryktbaserte vinkling burde disse munnbind vært håndtert som farligavfall og skulle ikke vært kastet i nærheten av der folk oppholder seg, men i spesialavfalls deponier. Men dette adresseres ikke selv etter lang tid med denne såkalte pandemien.

Nå ber jeg friske mennesker om å slutte å høre på fryktpropaganda og at myndighetene heller setter fokus på de sårbare gruppene med immunproblematikk så vi kan beskytte dem mot både det ene og andre viruset.
Vi må ikke ødelegge bedrifter basert på fiktive døds- og smittetall, unødige tiltak og frykt.