Gå til sidens hovedinnhold

Dette handler ikke om raushet, men om respekt for fattede vedtak gjort i politiske fora. Følg føringen om å «søke å opprettholde arbeidsplasser»!

Artikkelen er over 5 år gammel

Da har administrasjonen for en sammenslått kommune lagt fram sin innstilling til lokalisering av tjenestesteder og arbeidsplasser. Dette med påfølgende, til dels ufin, debatt mellom posisjonens og opposisjonens ledere i kommunestyret.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg skal ikke blande meg inn i dette, men heller løfte inn og underbygge ordfører i Andebu, Bjarne Sommerstad, sin bekymring hvor han uttaler til avisen: «Nei, denne innstillingen kan ikke være i tråd med forutsetningene i forhandlingsutvalgets utredning.»

Som forhandlingsutvalgets utredning sier i punkt 6 om tjenestetilbudet og lokalisering:

«En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt. Gevinster tas ut i form av bedre tjenester til innbyggerne.

Innbyggerne skal i hovedsak få dekket sine behov for kommunale basistjenester der de bor.

Stokke Rådhus og Andebu Herredshus benyttes til egnet virksomhet, hvor antall nåværende arbeidsplasser søkes opprettholdt. Øvrige lokaliseringsspørsmål avklares i den videre prosessen.»

Det er forhandlingsutvalgets utredning som ligger til grunn for vedtak gjort i de tre kommunene og som har vært fellesnemdas «håndbok» i prosessen mot sammenslåing.

Om bortfall av 70 arbeidsplasser på et av stedene tilfredsstiller vedtaket om at antall nåværende arbeidsplasser søkes opprettholdt er absolutt et relevant spørsmål.

Noe annet er i hvilken grad prosjektleder og hennes stab har lagt vekt på nettopp forhandlingsutvalgets utredning med påfølgende vedtak.

Nå er det opp til politikerne, om mulig, å rette opp slik at omtalte utredning og senere vedtak blir iverksatt. Dette handler ikke om raushet, men om respekt for fattede vedtak gjort i politiske fora.

Kommentarer til denne saken