Jeg får vond smak i munnen av deg, Bjørn Ole

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I tirsdagens avis står det å lese at Høyre foreslår at ordførerne beholder sin lønn videre frem til 2019. Dette til tross for at det foreligger forslag til å spare ved å iverksette rasjonaliseringstiltak.

DEL

MeningerTiltakene som er foreslått, treffer blant annet aktivitets- og botiltak for brukere innen rus/psykiatri og utviklingshemming. Foreslåtte innsparinger er på 3,5 millioner, blant annet reduksjon i midler til ferievikarer i denne seksjonen.

For andre avdelinger er det foreslått at økt behov skal håndteres med eksisterende ressurser. Statlige tilskudd som er tiltenkt brukere som har ekstra behov for hjelp og støtte blir ikke brukt til å øke bemanning til å nettopp yte den hjelpen. De pengene spares, og det forutsettes at dette skal håndteres med regulær bemanning.

Det er lett å forstå at det går ut over de svakeste. Mesteparten av innsparingene er knyttet til lønn. Det betyr i praksis at avdelingen sparer på miljø- og aktivitetsarbeid ifølge rådmannens saksutredning. Det går ut over dem som virkelig har behov for aktivitet og behov for å komme seg ut, og som er for syke til å mestre det på egen hånd. Våre ansatte gjør en fabelaktig jobb innenfor de stramme rammene som står til rådighet, men trylle kan de ikke.

Innsparingstiltakene som er foreslått i år, kommer bare kort tid etter de forrige rundene med kraftige reduksjoner. Opprørende nok går det ut over dem som virkelig trenger vår støtte. Det krenker folks rettferdighetsfølelse og kan ikke oppfattes som annet enn urimelig. Det vi leser her, vil vekke berettiget harme.

År etter år har Sandefjord kommune mindre utgifter enn budsjettert. Hva skjer med disse pengene kan man spørre, ofte lander de på fond eller settes til investeringer. For all del, man skal være edruelig og ansvarlig. Men når det gang på gang blir kuttet i tjenestetilbudet til dem som trenger det mest, så er det opprørende.

Når det dessuten kommer samtidig med nyheten om at Høyre ønsker å videreføre full lønn for tre ordførere frem til 2019, så sender det signaler til befolkningen som er mildt sagt uheldig.

Jeg får en vond smak i munnen når jeg leser at ordføreren i det samme Høyre som støtter innsparingstiltakene som går ut over de svakeste, er først i køen når det gjelder å bevilge seg selv og de andre ordførere sin lønn.

Dette er typisk høyrepolitikk som vi har sett og hørt mye til siden Høyre og FrP inntok regjeringskontorene. Skattelettelser i milliardklassen til dem med størst formue og inntekt, kutt for dem som har minst fra før. Bukken og havresekken sto det i SBs artikkel, og den karakteristikken er kanskje ikke helt ufortjent. Sandefjord Arbeiderparti gir ikke sin støtte til disse innsparinger. Det gjorde vi ikke i helse- og sosialutvalget, og det gjorde vi heller ikke i bystyrets møte onsdag 22. juni.

Det nye bystyret må ta endelig stilling til disse forslagene, og vi håper at det fattes beslutninger som er til beste for alle innbyggerne i nye Sandefjord.

Artikkeltags