Sjekk fakta, du også, Mathiassen!

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Det hadde kanskje vært greit om Mathiassen hadde sjekket fakta før han fyrer løs? Høyres gruppeleder Tor Steinar Mathiassen har et tilsvar til Ernst Midtun i avisa angående rådmannens etterlønn. Der faller det ham tydeligvis tungt for brystet at Midtun i sitt leserbrev roser undertegnede og avisa.

DEL

MeningerOg så skriver han følgende: «At Karin Virik i ettertid prøver å fri seg fra dette ansvaret, sier vel mest om henne?» Sist jeg sjekket, så har jeg uttalt meg om rådmannens etterlønn i SB én gang – nemlig den 24.8. Jeg uttaler der følgende: « Jeg reagerte veldig sterkt da jeg leste saken.

Etter mitt syn er det en altfor gunstig avtale. Det jeg reagerer mest på er at det ikke er tatt inn et forbehold om avkortning dersom han skulle få seg ny jobb utenfor kommunen» - sitat slutt. At dette betyr at jeg prøver å fri meg fra ansvaret, er direkte feil.

Det som er korrekt i denne saken, er at et enstemmig bystyre den 19.06.2014 ga lønns- og ansettelsesutvalget (ordfører – varaordfører – opposisjonsleder) fullmakt til å inngå en avtale med Gisle Dahn.

Dette er saksframlegget til bystyret: «Hovedelementene i en endret ansettelsesavtale vil være: • Ansettelsen er fast frem til oppnådd pensjonsalder. • Pensjonsalder avtales til 60 år, ca. 5 år fra nå. • Lønn vil være 1.500.000 kr pr. år. Fremtidig justering av lønn som rådmann følger årslønnsveksten i kommunal sektor. • Rettigheter i gjeldende avtale ved eventuell oppsigelse videreføres, herunder at rådmannen frasier seg rettigheter etter arbeidsmiljøloven mot at vilkårene ved eventuell oppsigelse er fastsatt på forhånd (overgang til rådgiverstilling). • Ved eventuell sammenslåing av Sandefjord kommune med andre kommuner legges til rette for at kommunestyret i den sammenslåtte kommunen ansetter rådmann for denne. Bystyret vedtok ved behandling av sak 6/13 at prinsipp om åremål med retrettstilling skulle videreføres for kommunens øverste ledelse. Dette er ikke til hinder for at bystyret selv vedtar fast ansettelse når dette vurderes som hensiktsmessig.

Saken legges frem uten innstilling til ansettelses- og lønnsutvalget og til formannskapet. Formannskapet innstiller til Bystyret. At utvalget i avtalen med rådmannen ikke har tatt inn et krav om avkortning hvis rådmannen skulle få seg annen jobb eller et krav om arbeidsplikt, må utvalget selv ta ansvaret for.

Og det må det faktisk være lov å være kritisk til.

Det fremkommer også i SB og i et intervju på TV med ordfører at rådmannen har fått en pensjonsavtale som gjelder fra 57 år og livet ut. Og som i sin helhet skal dekkes av Sandefjord kommune. Medfører dette riktighet? Jeg har stilt spørsmålet internt tidligere – og jeg stiller det igjen?

Jeg kan ikke se i Bystyrets vedtak at en slik avtale ligger innenfor mandatetsom vi ga lønns- og ansettelsesutvalget?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags