Dere som vedtar lederlønningene: Husk at det er laget som gjør jobben, ikke lederne

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sandefjord er en kommune som liker å framstå med nøktern økonomisk styring, og det er intensjonen å videreføre dette inn i den nye storkommunen. Det er derfor overraskende, men nedslående, at man legger seg på et svært høyt nivå når det gjelder lederlønninger. Rådmannen får den høyeste rådmannslønna i landet, og sektorlederne følger på med betydelig høyere lønn enn i sammenlignbare kommuner.

DEL

MeningerMen dessverre har det blitt en trend, først i næringslivet, og deretter i offentlige organsisasjoner, at lønnsmidlene til ledere sitter løst. Det heter gjerne at «skal man få de beste, må man betale», men det finnes neppe noen form for forskning eller empirisk kunnskap som kan underbygge at dette er riktig. Tvert i mot gjenspeiler det nok en overdreven, og feilaktig, tro på lederens betydning. Det er riktig nok viktig med gode ledere, men det er ikke viktig at lederen er urimelig godt betalt i forhold til de ansatte som skal gjøre jobben.

Den eneste sikre konsekvensen av høye lederlønninger, er høye kostnader. Så kan man innvende at det er relativt få mennesker det er snakk om, men toppledernes lønn vil gjerne bidra til at også mellomledere trekkes oppover, og da begynner vi å snakke om ganske store lønnsmidler. Og i en kommune har man vel uendelig mange oppgaver man heller burde bruke penger på?

Det andre man kan være sikker på, er store lønnsforskjeller internt i organsisasjonen. For lønningene til de fleste ansatte holder ikke tritt med utviklingen i lederlønninger. Store lønnsforskjeller i en organisasjon er aldri et gode, særlig ikke når lagånd og lojalitet til organisasjonen er grunnleggende for å utføre oppgavene på en god måte.

Og sånn er det jo i kommunen, som i de fleste andre organisasjoner. Det er laget som skal gjøre jobben. Men dette blir svekket når lederne i stadig større grad ikke framstår som en del av laget, men reiser fra resten.

Det er også nedslående å registrere at det legges til rette for fallskjermer og pensjonsavtaler som for folk flest framstår som helt urimelige. Særlig i en tid der pensjonavtalene for vanlige ansatte er under sterkt press, både fra arbeidsgivere og gjennom konkurranseutsetting av arbeid.

Det er forståelig at ledere, som andre ansatte, får ekstra betalt i en periode med spesielt stort arbeidspress, som prosessen med sammenslåing, men det bør ikke brukes til å generelt presse lønnsnivået oppover. For andre ansatte er det slik at man får betalt for overtid i perioder med mange ekstra oppgaver, og lignende kan man gjøre med ledere uten at det skal få virkning på lønnsnivået.

Sandefjord kommune har mange svært dyktige medarbeidere som tilrettelegger for at innbyggerne skal få en best mulig hverdag. Pass på dem, og gi dem en lønn og pensjon som fortjent, og husk at der er laget om gjør jobben, ikke lederne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags