«Blir det færre med spesielle behov i klasserommet dersom læreren får for eksempel 50.000 kroner mer i lønn i året», spør Blix, og mener lærerne bommer når de ber om høyere lønn for å øke sin motivasjon og trivsel på jobb.

Store krav til læreren

Blix har helt rett i at læreryrket er komplekst. Læreren har ansvar for både faglig og sosial utvikling for vidt forskjellige elever, der alle har krav på opplæring tilpasset sitt nivå. Det norske samfunnet stiller store krav til lærerne, og lærerutdanningen er nå en 5-årig masterutdanning. Det er bra!

Blix viser så til Hertzbergs forskning blant ingeniører og regnskapsfolk i USA på 1950-tallet og hevder at de faktorene som vil øke motivasjonen for lærere i 2022, er økt anerkjennelse, mestring, ansvar og frihet. Lønn vil bare gi en midlertidig tilfredsstillelse, sier Blix, og mener derfor lærerne streiker på feil grunnlag.

VI er topp motiverte

Lærerne streiker ikke fordi de er umotiverte! Tvert imot. Den største yrkesgruppen i kommunal sektor er topp motiverte til å gjøre en så god jobb som mulig. Det viste de blant annet gjennom pandemien, da skoler og barnehager holdt åpne, samtidig som mange andre satt trygt på hjemmekontor. Da gikk det på helsa løs.

Nå er lærerne oppgitt og frustrert over en arbeidsgiver som for sjette året på rad gjør lærerne til lønnstapere i kommunal sektor. Nesten hver femte person som underviser i skolen, er ikke lærerutdannet. I hvilket klasserom tror du det er størst sjanse for at elevene får tilpasset undervisningen til sitt nivå: i klasserommet med lærervikaren på 19 år (russ i fjor), eller i klasserommet med læreren med 4–7 års utdannelse?

Kvalitet viktig

Sosiologer, foreldre, elever, og ikke minst kommunenes organisasjon KS burde være svært bekymret for at elevene ikke får den kvaliteten på undervisningen de har krav på. KS mener at så lenge det står en person i klasserommet, kan man kalle vedkommende for en lærer. Vi som har utdanningen, vet at det ikke stemmer. Søkertallene til lærerutdanningen har gått ned tre år på rad, og det blir stadig vanskeligere å rekruttere til læreryrket.

Derfor streiker lærerne.