Hele livet vårt er gjennomregulert av lover og regler – og det blir stadig flere av dem. Men hvordan kan vi vite hvilke paragrafer som gjelder oss? Livet blir enklere hvis vi kjenner til hvilke rettigheter og plikter lovene gir oss, men det trenger flertallet av oss hjelp til.

Hele 63 prosent av oss trenger å vite mer om rettighetene og pliktene lovene gir oss, ifølge Juristforbundets ferske samfunnsundersøkelse (Respons Analyse 2022).

Vi møter jussen i en rekke livssituasjoner. Det kan være en gjeng skoleelever som skal gå sammen om å kjøpe russebuss. Hvordan sikrer de seg mot å bli lurt av selgeren? Hvem har erstatningsansvaret hvis noe skjer med bussen? Eller hvilke regler gjelder egentlig for elsparkesykler?

Hvis en gammel tante har gått bort, hvilke regler gjelder for arveoppgjøret? Hvem skal ha hva, hvem bestemmer og hva sier loven om arveskatt? Kan du bare ta med det maleriet tante lovet deg for noen år siden? Nesten to av tre nordmenn (62 prosent) svarte i samme undersøkelse at de trenger å vite mer om lovreglene for arv.

Eller hva med treet til naboen som har vokst seg digert og lagt terrassen din i skyggen? Kan du gå på med motorsag, eller kan du kreve av naboen at han lar øksen gå? Har det noe å si at grenene henger langt over gjerdet og inn på eiendommen din? Over halvparten av oss (56 prosent) oppga at de trenger informasjon om reglene for eiendom og naboskap.

Heldigvis finnes det jurister som har som jobb nettopp å forstå, tolke og se lovene i sammenheng med andre lover og regler. Mange forbinder imidlertid advokater med høye salærer og saftige fakturaer, men de er langt fra så kostbare som mytene tilsier. Det kommer an på hvor tidlig ute du er, og hvor stor og vanskelig saken din er.

Det du kanskje ikke visste, er at du også kan søke råd hos jurister i en relevant offentlig etat. De er faktisk forpliktet til å gi deg råd i saken din helt gratis. Men hvor begynner man i jungelen av informasjon, lover og paragrafer?

Lørdag 17. september 2022 er det Juristdagen, og dyktige jurister og advokater står klare til å svare på dine juridiske spørsmål kl. 11:00 – 14:00 ute på Hvaltorvet. Enkle spørsmål besvares på stedet, men like ofte får publikum råd om hvordan de bør gå fram videre og hvor de kan henvende seg. Kom innom for en hyggelig prat og et godt gratis råd!

Anders Stub Søtorp, prosjektleder for Juristdagen i Sandefjord