Vi er alle glade for at den gamle sykehusbygningen ble bevart, og at det kommer nye og gode tilbud til kommunens befolkning, men må dette nye senteret ødelegge for en godt opparbeidet institusjon, denne gang Lunden for demente?

Sist det skulle «spares» på denne måten, var det Rehab- senterets brukere og ansatte det gikk utover. Bortsett fra ergoterapien ble alt flyttet fra Hauanskogen til tredje etasje på Nygård sykehjem, og et godt opparbeidet behandlingstilbud ble nærmest ødelagt. For personer som skal rehabiliteres tilbake til sin hverdag i eget hjem, ble det lite oppmuntring å se i omgivelsene. Dette uten forkleinelse for Nygård sykehjem eller de ansatte i forskjellige yrkesgrupper, som alle bidrar etter behov, gir støtte og lindring, samt fysisk og psykisk opptrening.

Nygård er et meget godt fungerende sykehjem. Der har ansatte i alle år bestrebet seg på at det skal være en god atmosfære, et godt bo- og behandlingssenter for dem som på grunn av sykdom og høy alder ikke kan rehabiliteres. Men det har ikke vært det rette stedet for yngre personer og friskere eldre, som bare har behov for et midlertidig opphold.

Nå flytter Rehab til SMSen etter ca. tre år på Nygård, og det er bra! Men er det noen som vet og kan bekrefte at det ble noen besparelser av dette?

I hvert fall ble det noen som har fått en del ekstra belastninger som følge av dette midlertidige oppholdet.

Og nå skjer det samme med Lunden.

På vegne av alle dette vil ramme, må jeg bare spørre, er det virkelig nødvendig?

Jeg tror ikke at bygningen er i en så dårlig forfatning at den ikke vil fungere frem til et bo- og behandlingstilbud som er beboerne verdig, står klart. Ikke for at det er noe galt med Nygård, men det er bygget for 40 år siden, og har fire etasjer. Det fungerte greit de første årene, da var beboerne langt sprekere enn dagens sykehjemsbeboere. For beboere som er engstelige og forvirret, har det vært, og vil alltid være et problem vedrørende forflyttingen mellom etasjene, som for de fleste må skje med heis. For mange demente er dette traumatisk!

Selv har jeg jobbet på Nygård i mange år, først som hjelpepleier i avdeling og senere som miljøarbeider. Jeg er nå pensjonist, men stiller gjerne opp ved behov, da jeg alltid har trivdes godt med beboere og gode kollegaer på Nygård.

I mitt arbeid og privat har jeg snakket med eldre i hele mitt voksne liv, og mener at jeg vet mye om de basale behovene vi har som mennesker, og hva som blir ekstra viktig når man blir syk. Spesielt vanskelig er det for dem som blir rammet av demens. De er sårbare, og ikke minst er de pårørende i en meget vanskelig situasjon.

Med den kjennskap jeg har til demente, vet jeg at det vil fungere svært dårlig for dem som utsettes for denne flyttingen, og ikke minst for de ansatte som trenger de best egnede arbeidsforhold om de skal kunne gi omsorg, trygghet og ro og til de mest sårbare i hverdagen deres.

Derfor: La Lunden bestå til et bedre egnet tilbud står ferdig!I vår storkommune Sandefjord er det mange som har behov for et kort eller lengre opphold på de plassene som eventuelt blir ledig på Nygård. Det må da være andre steder å spare enn å gi de syke og svakeste et dårligere tilbud?