Når de pårørende så tydelig ber om at beslutningen om å nedlegge Lunden må omgjøres, ønsker vi at deres ønske må bli tatt på alvor. Det ville være å vise beboerne den respekt de fortjener.

Det er de som har bygget opp vårt lokalsamfunn til å bli et ekstraordinært godt samfunn å bo i. De fortjener en best mulig avslutning på livet.

Lunden er virkelig et hjem i beste betydning av ordet; et godt hjem for dem som trenger kontinuerlig pleie, ro og trygghet i sine omgivelser.

Å bli flyttet fra sine vante omgivelser kan være vanskelig for enhver, ikke minst for dem som har mistet alt allerede – blant annet evnen til å orientere seg, kjenne seg igjen og oppleve tilhørighet.

Vi vet at Lundens ledelse og personale er lojale til de politiske beslutninger som til en enhver tid tas, og at de gjør det beste de kan for beboerne. Det er naturligvis riktig at det gode miljøet på Lunden skyldes menneskene som arbeider der, ikke veggene.

Men vårt inntrykk er at nettopp bygningens utforming med små stuer, sittegrupper og kroker også bidrar til å skape nærhet og fellesskap, mer enn det moderne sykehjemskorridorer gjør. Den gode helheten skaper en trygghet og stabilitet som beboerne er avhengig av i den ekstremt vanskelige livsfasen de er i.

Hvis det nå skulle bli mulig å omgjøre – eller utsette – nedleggelsen, kunne kanskje vi som føler noe for Lunden, også ta vår del av ansvaret. La pleierne fortsatt utføre den faglige pleien av beboerne, mens vi frivillige kanskje kunne bidra enda sterkere med hyggestunder, utflukter og arrangementer.