Hvis dette blir gjennomført, vil det bli fjerde gangen i løpet av ett år at min mann flyttes mellom institusjonene i byen. Dette vet jeg også gjelder flere.

Vi pårørende merker stor utrygghet hos våre kjære hver gang dette skjer. De blir urolige, og det går utover både søvn og matlyst.

Dette er tvangsflytting! Hvor er respekten for individet? Vi vet at de som overflyttes fra Lunden til Nygård, vil bli plassert i 3. etasje.

Der er ikke fellesrom/stue hvor beboere, ansatte og pårørende kan sitte ned og hygge seg.

Vi vet også at for å kunne delta på kafé/ underholdning, fotpleie, frisør som alt foregår i 1. etasje, må pasientene ta heis for å nå tilbudet. Dette virker veldig skremmende på mange. De blir engstelige og vet ikke hvor de er! For mange kan det gå flere dager før de får roen igjen.

Nettopp det at tingene er forutsigbare, gjenkjennende og trygt, er helt avgjørende for at demente skal ha det best mulig! Ved en eventuell flytting, blir de påført noe som er motsatt – noe som ville være en stor belastning både for beboerne og  pårørende.

I september 2015 (like før valget) sto sentrale politikere frem og sa at Lunden ikke skulle legges ned.

Nå forventer vi at dere står ved det dere har sagt! Vår intense bønn er: La Lunden leve til det nye sykehjemmet står ferdig!

LES OGSÅ: Du kan få inntrykk av at alle politikerne har vært for å nedlegge Lunden. Det stemmer ikke!