Som alle andre som har uttrykt seg positivt om Lunden og den behandling og omsorg som beboere og pårørende opplever, er jeg selvfølgelig en av dem. Dem det angår har ikke evne til selv å påvirke sin egen situasjon og er avhengige av at «de som bestemmer», ordner alt, slik at det blir best mulig for dem. Det er her jeg føler at «de som bestemmer», politikerne, helt har oversett dem som bor på institusjonen.

Det har bare dreiet seg om kostnader og hva som har lønnet seg for kommunen. I februar inviterte kommunen til et «folkemøte» om kommunens planer om framtidig nytt sykehjem og i den forbindelse Lundens framtid. Det var stort oppmøte, og ordføreren og kommunens helse- og omsorgssjef Lise Tanum Aulie la fram planer.

Engasjementet blant de mange frammøtte var stort og enstemmig i at Lunden burde bevares, men rustes opp. Som avslutning sa ordføreren at de takket for alle gode innspill og at de skulle tenke en gang til før saken skulle behandles i formannskapet om kort tid. Under møtet spurte noen om hvor lang venteliste kommunen hadde for sykehjemsplass.

Tanum Aulie svarte at de ikke hadde noen liste. En mann fortalte at hans mor hadde fått avslag om ønske og vurdering for å få plass på sykehjem. For oss som hørte på, hørtes hans historie helt urimelig ut. Sandefjord kommune har visstnok utarbeidet lokale kriterier for tildeling av sykehjemsplasser, og disse kriteriene skal på høring i lokalsamfunnet, men er kun sendt til noen få organisasjoner.

Hvorfor har ikke kommunen opplyst om dette i for eksempel Sandefjords Blad, slik at vi alle kunne få uttalt oss? I SB har vi sett at tre personer er blitt flyttet til et sykehjem i Andebu. Hva med heller å bruke den tomme 3.-etasjen på Nygård til å fylle rommene med dem som gjerne vil bo i gamle Sandefjord istedenfor å måtte flytte langt bort fra familie og bekjente?

Innen saken kom opp i formannskapet dukket det opp et sjenerøst pengebeløp for å dekke utgiftene til å utsette flyttingen av pasientene fra Lunden til Nygård i ett år. Så vidt jeg har klart å finne ut er det ingen av politikerne våre som vet hva man skal bruke Lunden til.

Det er nevnt omsorgsboliger, men det er ikke helt bestemt. I forrige formannskapsmøte var det snakk om at flyttingen av jernbanestasjonen og jernbanesporene ville berøre Lundens tomt. Hvorfor har man det så travelt med å tømme beboerne fra Lunden når man ikke vet hva man skal bruke hus og tomt til? Og igjen til Mentzoni: Det er ikke snakk om at en person skal kjøpe seg fordeler for sin kone.

Her er det snakk om fordeler for 38 mennesker som kanskje kan skånes for å flytte to ganger i slutten av sine liv. Tenk én gang til. Tenk på dem det gjelder!