Måkene trekker til byen for å hekke: – De blir plaget i skjærgården

Måkene rømmer skjærgården og tar til byene når de skal hekke. Ekspert mener det har en naturlig forklaring.