På oppdrag fra NBBL har NMBU analysert 837.000 boligsalg i mer enn 40 norske kommuner de siste årene. Den andelen av disse boligene den typisk førstegangskjøper har råd til, er dessverre blitt mindre og mindre. Nedgangen er størst i de store byene, men også i byer som Sandefjord er boligprisene tatt av. Fast jobb og vanlig lønn er ikke nødvendigvis lenger nok til å skaffe seg enegen bolig, og unge som mangler tilstrekkelig egenkapital eller foreldre som kan hjelpe blir ufrivillig henvist til leiemarkedet. En prisoppgang på 12,3 prosent på landsbasis det siste året gjør heller ikke boligsparingen enklere.

Det viktigste som må til for å snu denne utviklingen er at det bygges flere boliger. Bare en skikkelig økning i boligbyggingen kan stagge den ekskluderende boligprisveksten. Den sterke boligprisveksten hadde ikke vært mulig uten at det har stått langt flere klare til å kjøpe bolig enn det er boliger til salgs. Det råder en grunnleggende ubalanse mellom boligbehov og byggetakt.

For at det skal kunne bygges flere boliger må norske kommuner gjøre flere tomter byggeklare og planlegge flere nye boligområder raskere. Ingen boliger kan bygges uten kommunal godkjennelse. Her har norske kommuner monopol, og er derfor de viktigste myndighetsaktørene for økt boligbygging. Dessverre tar saksbehandlingen av nye boligplaner stadig lenger og lengre tid. Tidsbruk i planlegging og manglende forutsigbarhet påvirker både kostnadene og boligbyggingen negativt. Et større tilbud av boliger vil også redusere temperaturen i budrunder og dempe prisnivået for brukte boliger.

Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet i livet. Rundt 80 % av nordmenn eier sin egen bolig. Nå viser utviklingen at særlig blant de med lav inntekt faller denne andelen. Det haster med å snu denne utviklingen.

Boligbyggelag over hele landet er med på å oppfylle boligdrømmen for unge førstegangskjøpere. Både forkjøpsretten, ulike leie-til-eie-ordninger, Deleie og fravær av dokumentavgift bidrar til å senke terskelen. Dessuten er mange borettslag ofte rimeligere priset.