Gå til sidens hovedinnhold

Man bør ikke være så naiv å tro at havneområdet rundt terminalen bare blir utlagt som offentlig parkområde. Til det er utbyggingskreftene for sterke.

«Ferjedrift fra Indre havn» er navnet på et kommunalt dokument som er behandlet i miljø- og planutvalget og som også skal drøftes i formannskapet. Antakelig ender den i kommunestyret. Saken kunne knapt kommet på et mer uheldig tidspunkt. På grunn av koronakrise, nedstengning, rødfarge rundt anløpshavner og karantenebestemmelser har trafikken stanset helt opp for ferjeselskapene Color Line og Fjord Line.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selskapene varsler at 500 medarbeidere kan bli sagt opp eller permittert. Rundt oss sliter næringslivet med historisk høy arbeidsledighet. Reiselivet er nærmere utradert eller fått sine inntekter redusert til en brøkdel.

Dette er alvor. Krisen rammer mange mennesker, mange familier. Ferjevirksomhet trenger oppmuntring og oppbacking, ikke signaler om at «vi vil muligens ikke ha dere her».

Rederivirksomheten bidrar til en reiselivsbasert verdiskaping i Sandefjord i størrelsesorden 185 millioner kroner årlig, og den totale sysselsettingseffekten er i overkant av 500 arbeidsplasser, hvorav 366 i rederiene. Fjord Line har annonsert at de skal omregistrere sin Strömstad-ferje til norsk skipsregister. Det kan etter en tid bety at flere norske statsborgere får jobb i rederiet.

Vil fortsatt svenskehandle

De som virkelig er interessert i saken, bør lese vedlegg og underlagsdokumenter: Hoveddokumentet som sammendrag, analysen som forteller om fordeler og ulemper ved fortsatt ferjetrafikk, en samfunnsøkonomisk analyse, et byutviklingsnotat, en trafikkrapport, en juridisk betenkning om hvorvidt havnekapitalen kan benyttes til andre kommunale oppgaver, og en oversikt over utslipp fra ferjetrafikken.

Det er på det rene at dersom «Color Hybrid», «Color Viking» og «Oslofjord» skulle bli presset til å flytte til for eksempel Larvik, vil svenskehandlende sandefjordinger og andre passasjerer fortsatt reise til Strømstad, den korte avstanden til nabobyen tatt i betraktning.

Hvilken fordel for Sandefjord er det egentlig at ferjenes verdiskaping overføres til Larvik?

Trafikkanalysen konkluderer med at bilkøene som av og til oppstår på Strandpromenaden, langs bryggene og i Kilgata mot Kamfjord, ikke er skapt av ferjetrafikken. Det er anslått at denne trafikken bidrar med 9 prosent av totalen.

Ferje får skylda

Trafikkanalysen forteller om et «allerede belastet veinett», og at biler til og fra terminalen bare forsterker problemene. Med andre ord: Kommunen burde ha tatt grep for bedre trafikkflyt uavhengig av ferjene – egentlig for lenge siden. Men ferjene er gitt skylda.

De som har opplevd bilkøer og treg trafikkavvikling i rushtidene sommeren 2020 (da ferjene ikke har gått), vil kunne undertegne på at jammen er det problemer nok uavhengig av ferjene. Flere hundre nye blokkleiligheter er bygget langs Kilgata, i Kilen og på Hegna, og mer kan komme.

Det er klart at dette påvirker trafikksystemet.

Miljøbelastningen fra ferjetrafikk er selvsagt med som en del av helheten. I 2019 fraktet rederiene 465.000 personbilenheter mellom Sandefjord og Strømstad. CO2-utslipp og tilsvarende NOx og SOx er kvantifisert, og det er anslått at den såkalte klimagassen CO2 fra ferjetrafikken utgjør ca. 8,5 prosent av de samlede utslippene i Sandefjord kommune. Men samtidig er utslippene redusert med hele 39 prosent fra 2016 til 2020, takket være bruk av landstrøm (ikke støyende hjelpemotorer om bord) og elektrifiseringen av Color Hybrid ut hele fjorden.

Uansett: Målinger slår fast at luftkvaliteten i Sandefjord er god.

Hvorfor flytte?

Tenk også på at andelen biler med batteridrift øker markant, det samme gjør hybridbiler. Nullutslippsbiler vil overta mer og mer i det neste tiåret. Siden «klimagassene» ikke bryr seg om kommunegrenser – hva er fordelen med at utslippene overføres til Larvik havn?

Vi må jo se det store bildet – Norge og verden. Det er heller ingen fordel for miljøet at ferjepassasjerer som i dag kommer til Sandefjord fra Asker, Bærum og Drammensregionen, velger å kjøre om Oslo og ned Østfold til Strømstad («normale tider» vil komme før eller siden) om de synes avstanden til Larvik blir for lang.

Saken som er lagt fram for de folkevalgte, inneholder også forslag til en «mulighetsstudie» der man skal prøve å finne ut hva havneområdet kan brukes til dersom ferjene blir kastet ut og lysene slukkes i vår internasjonale havn.

For å si det sånn: Det skal svært mye til at andre virksomheter genererer den samme verdiskapingen som ferjene gjør. Og at vi får en alternativ bebyggelse som skyter i været og høyden og danner en fysisk barriere for den frie utsikten utover fjorden, er svært sannsynlig.

Man bør ikke være så naiv å tro at havneområdet rundt terminalen bare blir utlagt som offentlig parkområde. Til det er utbyggingskreftene for sterke.

Kommentarer til denne saken