september. Vi er mange som har det godt i Sandefjord, og mange tenker nok at det er det likegyldig hva man stemmer, for resultatet blir uansett det samme.

Mye er bra i Sandefjord, men ofte blir det som ikke fungerer så godt, underkommunisert. Sandefjord Arbeiderparti vil i løpet av valgkampen synliggjøre at politiske ambisjoner og politisk ledelse utgjør en forskjell, i forhold til det å endre kommunen til det bedre.

LES OGSÅ: Slitasje i Høyre, men fortsatt flertall

Det som ikke er bra i Sandefjord er at vi er en lavinntektskommune. Det betyr at vi har færre kroner til å drive velferd og skole, enn sammenlignbare kommuner. Dette er en situasjon som vil forsterke seg i årene framover. Velferdssamfunnet og folkehelsen, har gitt oss det godet at folk lever lenger. Dette er veldig bra, men vil samtidig gi oss en framtidig utfordring, da andelen eldre øker mer enn andelen i arbeidsfør alder.

Det betyr at man får en økt forsørgerbyrde, på en lavere andel arbeidende. I en lavinntektskommune som Sandefjord vil dette merkes godt og vil utfordre hvor mye midler kommunen har til velferd og skole.

Årsaken til at Sandefjord er en lavinntektskommune er sammensatt, men godt dokumentert. Vi har en lavere andel høyt utdannede, enn gjennomsnittet i Norge. Videre så har vi en høy andel unge uføre og en høy andel unge som dropper ut av skolen. Videre så har vi en lav andel i alderen 20 til 40 år boende i kommunen. De unge flytter ut for å ta utdanning, men flytter sent hjem igjen.

Det er enkelt å tenke at dette er en problemstilling som «ikke gjelder meg». Faktum er at dette vil angå de aller fleste, som en eller annen gang gjennom livet vil ha behov for barnehage og skole, eller ved sykdom trenger pleie. Hvor mye midler kommunen har til offentlige tjenester, vil spille inn på kvaliteten på tjenestene.

LES OGSÅ: Velgere på vandring

Ved politiske ambisjoner og målrettet politisk ledelse, er det mulig å gjøre noe med dette. Det er ikke raskt løst, men det er gjennomførbart. Sandefjord Arbeiderparti vil gjennom valgkampen synliggjøre hvilke ambisjoner vi har for skole og oppvekst, som tar vare på alle, og sørger for at flere gjennomfører et utdanningsløp og ikke havner i statistikken for unge utenfor arbeid og utdanning. Videre vil det presenteres politiske ambisjoner for helse og sosial, hvor målet er tilstrekkelig antall hender til god pleie.

Vi vil også vise en mer offensiv næringspolitikk, som skal gi vekst i tilflytting og næring, høyere enn sammenlignbare kommuner.

Sandefjord Arbeiderparti vil drive kommunen økonomisk forsvarlig.

Det vil si at vi ikke skal bruke mer penger enn det vi har. Det vil imidlertid bli andre økonomiske prioriteringer enn dagens styringspartier. Høyre kommer sikkert til å prøve å skremme med at Arbeiderpartiet kommer til å innføre eiendomsskatt, men dette er feil. Sandefjord Arbeiderparti kan garantere at det ikke blir eiendomsskatt de neste fire årene, hvis vi får makten.

Sandefjord har potensialet i seg til å bli blant de beste kommunene i landet. Sandefjord Arbeiderparti ser fram til valgkampen, og vi gleder og til å synliggjøre våre politiske ambisjoner.

ANDRE MENINGER:

Hvordan hjelpe barna som er blitt utsatt for overgrep? 

Hvem kan man være talerør for?