Mange høns eller få kokker?

Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893 . Bildet er fra innvielsen av det nye bygget til Sandefjord kokk- og stuertskole i Kirkegaten 2 i Sandefjord, januar 1917.

Norges første stuertskole ble opprettet i Sandefjord i 1893 . Bildet er fra innvielsen av det nye bygget til Sandefjord kokk- og stuertskole i Kirkegaten 2 i Sandefjord, januar 1917. Foto:

Av

Kjetil Olsen (Ap) forsøker å devaluere arbeidet vi har lagt ned for å bidra til å opprettholde restaurant og matfag (RM) ved SVGS.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ifølge Olsen er det ikke behov for å legge to fingre i kors for å jobbe for opprettholdelse av denne linjen.

Den skal ikke legges ned uansett. Han hevder at «en fjær som ikke finnes er blitt til fem høns», og mener at «da burde de heller bruke energien på å undersøke om det var noen fare for at det skulle legges ned». Til Olsens og Aps informasjon: Det har vi selvsagt gjort.

Vi har bedt en av Høyres representanter i hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune undersøke om det i praksis foregår en nedbygging av RM ved SVGS i forbindelse med ombyggingen ved SVGS slik det er blitt hevdet i avisen. Vi har fått beroligende svar på at det gjør det ikke. Men det er også slik at det er overetablering av enkelte fag, herunder RM, i fylket.

LES SAKEN HER: Er kokkefaget i Sandefjord allerede nedlagt?

OG: – Restaurant- og matfag skal bestå

Derfor kommer det en sak til politisk behandling i september der det etter vårt skjønn mer enn antydes at linjen har en usikkerfremtid.

Vi er tett på reiselivet og øvrig næringsliv i Høyre, og vi opplever at det er et udekket behov for arbeidskraft og kompetanse innen fag som RM tilbyr. Vi hører blant annet om aktører som må ut av fylket, endog ut av landet, for å hente kvalifisert arbeidskraft.

Folk ringer oss fra Oslo og forteller oss at hele Østlandet har underdekning på denne kompetansen, og at vi må jobbe for å opprettholde linjen da det også er relevant kompetanse for aktører utenfor fylket. I sum kan det virke som om det er et misforhold mellom søkere til linjen og næringslivets behov.

Derfor jobber vi sammen med næringen for å synliggjøre for innbyggerne at dette er en bransje der det er lett å få jobb. Vi jobber også i samspill med flere særdeles dyktige enkeltpersoner som har satt Sandefjord på matkartet da det er interesse blant disse for å bidra til å løfte faget slik at det forhåpentligvis kan oppnå fordums storhet. Dette gjør vi jo nettopp for at vi, med bakgrunn i det som kom frem i møtet3 juni, ikke er trygge på at linjen har livets rett.

Vi kommer til å fortsette dette arbeidet frem til møtet i september. Til syvende og sist er det en politisk beslutning. Vi registrerer at Aps leder i utvalget forskutterer politisk behandling og hevder at tilbudet blir som før.

LES OGSÅ: Manglende respekt for SVGS-modellen

Det er betryggende at hun ser verdien i RM ved SVGS, og sender tydelige signaler på det. Men i september kommer saken som skal se på de ulike tilbudene ved videregående skoler i fylket, og det er ikke gitt at fylkesrådmannens anbefaling er å opprettholde denne linjen.

Det er heller ikke gitt at et flertall av politikere ser verdien i det. Særlig dersom det er slik at søkertallene er lave – noe det heller ikke er enighet om. Vi er et større fylke nå, og det er heller ikke gitt at forståelsen for lokale forhold og lange tradisjoner er like fremtredende hos en politiker fra Seljord som fra Sandefjord. Skal linjen overleve på sikt, må søkertallene trolig opp.

Vi har som sagt valgt å jobbe konstruktivt for å synliggjøre at det er store muligheter for en sikker jobb etter endt utdanning dersom du velger RM ved SVGS.

Vi skulle gjerne sett at Ap her i Sandefjord også engasjerte seg i denne saken, og bidro til å få opp interessen for faget fremfor å nonchalant hevde at alt er såre vel. Det hadde næringslivet som trenger kompetansen, og innbyggerne som er engasjert i saken, fortjent.

LES OGSÅ: Vil redde restaurant- og matfag: – Kan gjøre noe med den høye ledigheten blant ungdom


Sandefjord kokk- og stuertskole – landets eldste


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.