Hele 82 prosent av innbyggerne i Varden skolekrets svarte i Infacts meningsmåling i juni 2021 at de ønsker å beholde sine nærskoler.

Uten støtte blant folk

Det er også trist å se at kommunen bruker mange titalls millioner på utredning av skoletomter uten støtte blant folket de er satt til å tjene. Penger og tid som kanskje allerede kunne gitt oss nye skolebygg. Beslutningsunderlaget for nedleggelse, som ble publisert mandag 16. januar, fremstår nærmest som et bestillingsverk for ny storskole.

Siv. arkitekt og planlegger Rolf H. Berg publiserte 20. januar et leserinnlegg i SB som imøtegår flere av argumentene, og viser at ny storskole kan bli 350 millioner dyrere enn nye/oppgraderte skolebygg på dagens skoletomter.

VI føler oss lurt

Vi er mange som føler oss lurt ved å gi vår stemme på partier som nå ønsker å legge ned skolene på Vesterøya.

Ingen politiske partier hadde nedleggelse av skolene i sine partiprogram. Alle snakket om en helhetlig skolestrukturprosess. Det har vært stor politisk debatt og uenighet i saken, også innad i partier, både når det gjelder prosess og valg av skoletomt.

Spriker i alle retninger

Arbeiderpartiet var en fanebærer for helhetlig skolestrukturprosess i 2019, også da flertallspartiene besluttet å iverksette tomtesøk. Senterpartiet kan ikke vedta en skole som tar dyrkbar mark. Venstre ønsket å beholde Vesterøy skole. FrP ønsker nå skolen på Tomt nord, og KrF vil ha skolen på Skottåker/Kariåsen. I Høyre har det vært delte meninger. SV, MDG og Rødt har vært for å beholde nærskolene i hele prosessen.

Dette er utgangspunktet slik vi kjenner saken fra de politiske behandlingene frem til nå.

Avvis saken nå!

Sak om nedleggelse av Vesterøya, Framnes og Ormestad skole må avvises.

Beslutningsgrunnlaget og argumentasjon for storskole holder ikke mål, og det foreslåtte tomtevalget har så mange utfordringer at det i beste fall vil ta mange år før en ny skole kan være bygget. Og da med ytterligere kostnadsoverskridelser.

Hvorfor sånt hastverk?

Det er under ni måneder til lokalvalget der politikerne kan be innbyggerne om mandat til sine ønskede løsninger for kommunen vår. Er partiprogrammene og kandidatene tydelige på sine standpunkter, skal vi som innbyggere akseptere flertallets ønskede løsninger, også for skolestruktur her på Vesterøya.

Ved å vedta kommunens største investering og endring av nærmiljøer rett før lokalvalget vil det fremstå som at politikerne ikke ønsker en demokratisk fattet beslutning.

Kan Høyre som vårt styrende parti gjennom flere tiår innestå for det?

Vil det bli omkamp og omgjøring av eventuelle vedtak etter valget?