Maria (33) og Kristoffer (27) fikk fulltreff i kjærlighet og business: – Satser på eksport av sjøpølser til Asia

– Vi ønsker å bli den største aktøren i verden på maritim bifangst.