McDonald's gjør tiltak: Reduserer antall gjester til maks 42 og stenger av annethvert bord