Mener de har løsningen på korona-begravelser: – Man kan risikere å komme til kirken og bli avvist fordi det er fullt

Med koronarestriksjoner på antall deltakere i gravferder er man i utgangspunktet ikke garantert plass. Sandefjordsfirmaet Memosoft AS mener de har løsningen.