«Det er tungt å fatte en beslutning som kan koste noen jobben.»

Flagger Color Line ut Kiel-fergene som følge av endringer av Norsk Internasjonalt Skipsregister, kan det få konsekvenser for ansatte om bord i Strömstadferjene.

Flagger Color Line ut Kiel-fergene som følge av endringer av Norsk Internasjonalt Skipsregister, kan det få konsekvenser for ansatte om bord i Strömstadferjene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Arbeidsledigheten er lav. Det går godt i Norge. Vi tar ansvar for Norge som et bærekraftig velferdssamfunn gjennom et nøkternt og ansvarlig budsjett.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Statsbudsjettet regjeringen har lagt frem er et helhetlig og svært godt budsjett hvor det bremses varsomt, slik man mål i gode tider.

Oljeprisen er høy, bedriftene investerer mer og flere har en jobb å gå til. Til og med sysselsettingsgraden øker for første gang på lang tid. Vi bruker de gode tidene til å få flere i arbeid, redusere klimagassutslippene og gjøre Norge til et bærekraftig velferdssamfunn. Vi må skape, deretter dele.

LES OGSÅ: Regjeringen ofrer norske sjøfolk

Hva handler dette egentlig om? Det handler om at barn som vokser opp i familier med dårlig råd skal ha de samme mulighetene til å skape sin egen fremtid som alle andre. At vi innfører gratis kjernetid i barnehagen for 2-åringer fra familier med dårlig råd. Bidrag til at frivilligheten, kulturlivet og idretten kan inkludere barn som ikke har råd til å betale egenandelene som ofte følger med. At vi gir raskere behandling i sykehusene våre. At vi investerer i et løft for eldreomsorgen og rusomsorgen fordi mennesker skal leve fulle liv. Og at vi inkluderer flere i et rausere arbeidsliv.

Men det handler også om å stille seg spørsmålet: er måten vi organiserer samfunnet vårt på perfekt? Eller er det rom for nye metoder som over tid vil gjøre velferdssamfunnet vårt mer bærekraftig. Slik at kommende generasjoner overtar samfunnet i en enda bedre tilstand enn vi mottok det fra våre foreldre.

Omleggingen av Norsk Internasjonalt Skipsregister er en slik endring. Det er tungt å fatte en beslutning som kan koste noen jobben. Uten endringen ville vi risikert enda flere norske arbeidsplasser på sjøen. Vi vet ikke om Color Line vil flagge ut Kiel-fergene ennå, den beslutningen ligger hos selskapet selv. Men vi vet at faren for en fullstendig utflagging av rederiet ville vært sannsynlig uten endringen. Det ville risikert de norske arbeidsplassene til alle i rederiet. Dette er også flertallet i utvalget som har sett på ordningen, enig i.

LES OGSÅ: Har regjeringen glemt at Sverige finnes?

Avgiftspolitikken er et annet område hvor endring må til. Stortingsflertallet er enige om å ha høye avgifter på usunne mat- og drikkeprodukter. Økningen i sukkervare- og sjokoladeavgiften i fjor på 83 % var høy, og det var vanskelig å få til et godt skille mellom usunne og sunne produkter. Vi må også erkjenne at innføringen var et altfor godt eksempel på hvor galt det kan gå når vi innfører avgifter uten utredninger. Derfor foreslår vi nå å senke avgiften igjen. Avgiften på alkoholfri drikke ble også økt, men vesentlig mindre. Vi viderefører vi den i 2019. Men siden den fortsatt ikke er treffsikker nok, må vi rydde opp. Derfor skal også de som er rammet av avgiften delta i utvalget som skal finne en bedre løsning på sukker-, sjokolade- og brusavgiften. Det er på høy tid, og jeg er glad dette arbeidet nå skal starte. Endringene som er gjort, samt utvalgets konklusjoner vil bidra til å redusere handelslekkasjer og sørge for forutsigbare rammevilkår for næringslivet.

Politikk handler ikke om å velge minste motstands vei. Det handler om å velge det rette. Det som gjør at barnebarna våre får et enda bedre Norge å vokse opp i. Det er ikke noe vi kan eksperimentere med. Derfor er jeg stolt av statsbudsjettet som regjeringen har lagt frem. Jeg gleder meg til det skal forhandles i Stortinget. Og gjennom forhandlingene vil det, tradisjonen tro, bli enda flere utfordringer som finner sin løsning, fortrinnsvis uten «lure» avgiftsgrep i tolvte time.

LES OGSÅ: Jeg reagerer på den nedsettende og spottende omtalen av Strømstadlinjen som «spritferjer». Den viser forakt for alle de gode lønnsmottakerne som jobber om bord og i land

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags