Ja, hvor skal vi bygge boligene som trengs?

Fra folkemøte under presentasjonen av Carlsenkvartalet - også det prosjektet har skapt mange protester.

Fra folkemøte under presentasjonen av Carlsenkvartalet - også det prosjektet har skapt mange protester.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Sandefjords Blads ansvarlige redaktør har i lørdagens avis en grei oppsummering av den situasjonen vår verden står overfor ifølge FNs rapport om naturmangfold.

DEL

MeningerHan trekker linjene fra den dystre internasjonale rapporten ned til vår hverdag lokalt. Det er fortjenstfullt. Vi har fått nok av store globale fremtidsvyer med stor symbolkraft uten at spørsmålet stilles: Hva gjør nettopp vi med det?

LES LEDEREN HER: Javel, jordens framtid står på spill. Men hva betyr det for meg?

I mange år har naturvernforbundene hatt dette slagordet som rettesnor: «Tenke globalt, handle lokalt». Det er så absolutt grunn til å minne om den forpliktelsen som ligger i mottoet, hva enten det dreier seg om eiketrær eller skjær i sjøen. Hver av disse bitene er en del av helheten.

Formannskapet vil utrede hva som har skjedd med eiketrærne som ble felt ulovlig. De sto i veien for bygging av 24 boliger. Steinar Ulrichsen skriver likevel, helt korrekt: «Men holdningen kan heller ikke være at vi ikke kan bygge noen steder.»

Det er nettopp hva som er i ferd med å skje i vårt lille lokalsamfunn. Ressurspersoner som har vist evne og vilje til å protestere og påvirke, har slått seg ned i naturskjønne omgivelser, ofte i høyden, og ønsker ikke at flere skal få nyte det samme: «Bygg gjerne boliger, men bare ikke akkurat her».

LES OGSÅ: Hvor skal folk bo i kommunen?

«Vi kom hit først» kan være en annen karakteristikk. Store anstrengelser blir gjort for å bevare kvaliteten på eget nærområde. Her skal det ikke bli noen utbygging, nei!

Jeg følger gjerne redaktørens oppfordring om å delta i en diskusjon rundt temaet «hvor skal Sandefjords befolkningsvekst faktisk komme?» I et tidligere innlegg har jeg minnet om at frem mot 2040 må vi åpne for å finne boliger til opptil 16.000 nye innbyggere. Det er faktisk et relativt kort tidsperspektiv. Det er riktig at kommuneplanen er verktøyet for å legge ting til rette. Men det er heller ikke riktig å hevde at prosessen bak denne planen i seg ikke skaper lokal forankring. Mangelen på lokal forankring oppstår fordi noen vil det. Studerer man prosessen nøye, kan jeg ikke se at den kunne vært annerledes. I så fall burde redaktøren komme med konkrete forslag til endringer i denne prosessen. Og de forslagene burde kommet på et tidlig stadium, helt i starten.

Vi klarer ikke å skape fullstendig lokal forankring for ethvert utbyggingsprosjekt. Det vil alltid være noen som protesterer, som føler seg ille berørt, som får et naboskap de misliker, som mister utsikt, opplever mer støy, får belastningen med mertrafikk, kanskje føler utrygghet. Da må kommuneplanen – og særlig senere oppfølgende reguleringsplaner og byggesaker – inneholde gode svar i form av avbøtende tiltak, altså tiltak som gjør belastningene så små som overhodet mulig.

«Ikke bygg ned dyrket eller dyrkbar jord» er nesten alle enig om, samtidig som det blir pekt på alternativer som berggrunn, åser og høyder. Javel, men når disse blir foreslått bebygget, da er det også galt.

De sentrale delene av Sandefjord by inneholder muligheter, bortsett fra «murbyen» etter bybrannene tidlig på 1900-tallet, Bjerggata, Grønli og Breili, Nybyen, villabebyggelsen langs Hystadveien med mere. Gamle sjønære industri- og næringsområder (og fyllinger) er det i dag teknisk mulig å bebygge, noe som ikke var tilfellet før. Vedtatte reguleringsplaner fra Brødrene Berggreen til Meny Indre Havn vil temmelig sikkert bli realisert i en eller annen form.

Det foreligger planer og «mulighetsstudier» for enkelte bystrøk litt i periferien av sentrum. Her kan byggehøyder og signalbygg bli et hett tema. Spørsmålet er hva alternativet er – om vi ønsker at flere skal kunne leve gode liv i Sandefjord.

ANDRE MENINGER:

– Ingen selvfølge at kontrakten løper til 2051 

Carlsenkvartalet for alle 

Oisann! Dette var visst et vepsebol

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags