«Kor ska vi reis hen?»

Av

Det er påske, late dager og lange frokoster. Viggo Valle spør «Kor vi ska reis hen»?

DEL

MeningerDet er et godt spørsmål og noe vi har diskuterte mye og lenge i Høyre nå i et valgår der programarbeid har vært en vesentlig del av det politiske livet.

Det er ikke så ofte lille Norge får omtale i de store internasjonale magasinene, men når vi først får det er det mye som tyder på at de mener at den norske oppgangstiden er på hell.

The Economist hadde en overskrift for en tid tilbake som lød «Partytime is over for Norway». Den vedvarende svake kronekursen er et annet eksempel på den manglende troen på styrken i norsk økonomi. Spørsmålet er hvordan vi forholder oss til dette?

Som et verdikonservativt parti er forvaltningsansvaret helt sentralt i Høyre. Vi ønsker å levere gården i bedre stand enn den var da vi overtok den. Et annet, mer brukt uttrykk i disse dager er bærekraft. Bærekraft i et sosialt, klimamessig og økonomisk perspektiv.  Det betyr at vi må prioritere nå slik at vinteren, når den kommer, ikke blir unødvendig hard for generasjonene som kommer etter oss.

I arbeidet med programmet vårt har vi derfor prioritert strengere enn før. Det kommer ingen nye generelle velferdstiltak i vårt program. Men vi ønsker å legge enda bedre til rette for frivilligheten. Spesielt i eldreomsorgen vår.

Nå som vi har mange nye idretts og kulturanlegg vil det også her være fokus på å tilrettelegge for at frivilligheten kan fylle disse med mest mulig innhold til glede for svært mange.

På investeringssiden vil vi prioritere der det trengs mest; utbygging av omsorgsboliger for de eldre og igangsetting av en endret barnehage og skolestruktur. Omsorgsboligene ønsker vi primært i sentrum i rusleavstand til byens mange tilbud. Og private må gjerne bygge de. Som Deng Xiao Peng så fornuftig uttalte det: Det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit så lenge den fanger mus.

For den yngre delen av befolkningen ønsker vi mer robuste skoler og barnehager med et bredt fagmiljø og moderne bygg som tilfredsstiller dagens krav og forventinger. Eksempelvis tilbringer barnehagebarna vesentlig mer tid i barnehagen nå enn 20-30 år siden, og det bør det legges til rette for.

Når det gjelder selve innholdet i skolen vil elevenes læring og mestring alltid være det viktigste for oss. En god skole er den beste måten å utjevne sosiale forskjeller på, og har avgjørende betydning hvorvidt vedkommende gis anledning til å velge seg sin egen fremtid med aktiv deltagelse i samfunnet. Det, i tillegg til å gi flere utenfor arbeidslivet anledning til å komme seg innenfor, er sosial bærekraft i praksis.

Så tilbake til spørsmålet om Kor vi ska reis hen? Med de utfordringene vi står ovenfor når det gjelder demografi, klima, samt et langt mer kunnskapsintensivt samfunn for å nevne noe, mener vi at det er nødvendig å forberede seg på tiden som kommer.  Fremtiden ser mørkere ut en på en stund, og forvalteransvaret ligger tungt på Høyres skuldre. Men med litt strengere prioriteringer nå, vil det forhåpentlig se litt lysere ut i fremtiden.

ANDRE MENINGER:

Venstre et populistisk parti?

Ja, hva mener han egentlig?

Så ble det Nygård likevel 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags