(Tønsbergs Blad)

Utslippene er på vei ned, og innsatsen for å ta vare på naturen og klimaet er på vei opp. Samtidig går vi omstillingen offensivt i møte, og ruster norsk næringsliv for grønn vekst.

Den største utfordringen

Klimautfordringen er vår tids største samfunnsutfordring. Samtidig er denne utfordringen også en mulighet – en mulighet vi skal gripe begjærlig. Vi er heldige i Norge. Vår skaper har vært raus med oss, fjellene er høye, fossene kraftfulle, og oljebrønnene dype. Vi har høstet av det den norske naturen har tilbudt oss, og forvaltet det vel. Men, som de sier i Game of Thrones: «Winter is coming». Behovet for omstilling blir tydeligere. Karibia herjes av nok en dødbringende orkan, Sørlandet opplevde flom for to uker siden, og det brenner i California. Igjen.

LES OGSÅ (+): Thomas og Per skal plukke 10.000 østers i uka i skjærgården – blir Ytre Oslofjords første mottak for stillehavsøsters 

Vær har vi alltid hatt, men det blir mer og mer tydelig at været nå blir mer ekstremt, og konsekvensene er større. Det påvirker livene våre på mange måter, også økonomisk. Vi, som alle andre land, bidrar til problemet. Men, vi er heldigere stilt derfor må vi bidra med løsningene. Vi har et gunstig økonomisk utgangspunkt, vi har god tilgang på høykompetent arbeidskraft, men vi må tørre å være ambisiøse.

Biogass og solceller

Vestfold er et av fylkene hvor både politikere og næringsliv har grepet denne muligheten, gjennom å bygge biogassanlegg som gjør avfall om til drivstoff, satse sterkt på solceller, å bygge Norges første plusshusskole, som vil produsere mer energi enn den bruker. Vestfold er i front. Gjennom å utvikle nye klimaløsninger kan vi sikre arbeidsplasser i Vestfold, samtidig som vi kutter utslipp og skaper det fremtidige samfunnet vi ønsker oss.

LES OGSÅ: Nordmenns reiselyst gjør det vanskelig å nå klimamål

For 2030, vedtatt av de fire borgerlige partiene, representerer et tidsskille i klimapolitikken og øker ambisjonene for utslippskutt. Parisavtalen var en milepæl og det er svært viktig at den følges opp. Bevilgningen til klimaforhandlingen og FNs klimapanel økes med 25 mill. kroner, et svært viktig bidrag og signal når USA og Trump svikter i klimapolitikken.

Grønne valg, lønnsomme valg

Vi sikrer klare rammevilkår for næringsliv, kommuner og deg som privatperson, slik at grønne valg er lønnsomt. De siste tiårene har vi ikke vært vant til å måtte tenke helt nytt i Norge. Vi har kunnet hvile på våre laurbær. Nå går vi tøffere tider i møte, derfor må vi bruke markedet, vi må sette kapitalen i arbeid og vi må sikre grønn konkurransekraft.

Vi har derfor satset sterkt på forskning og innovasjon, og i 2018 rettes 20 millioner på dette feltet spesielt inn mot sektorer som ikke omfattes av EUs kvotesystem. Vi har lagt fram en strategi for grønn konkurransekraft for å ruste Norge og næringslivet for en lavutslippsfremtid, og bevilgningene til klima- og miljøtiltak øker i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 til et historisk nivå. Samlet sett utgjør satsingene på årets budsjett over 1,2 milliarder kroner.
 

LES OGSÅ (+): Solkysten er i ferd med å bli solcellekysten

Norge skal være et foregangsland innen fornybar energi, transportsektoren skal bli utslippsfri, vi må utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst, bruk og lagring av CO2 og Norge bør gå foran med en grønn maritim sektor. Samtidig har norsk luftfart potensial til å gå fra å være et av de største klimaproblemene til å bli en av de viktige klimaløsningene – dette vil kunne styrke Torp lufthavn.

For selv om idealisme er fint, og vi kan nå langt med det, er det først når vi får kapitalistene og idealistene inn på samme spor at ting begynner å skje. Vi må i mye større grad ta inn over oss at næringslivet er avgjørende i arbeidet med å utvikle og ta i bruk klimaløsninger. Vi som er politikere har et avgjørende ansvar for å skape forutsigbare rammer for klimapolitikken, slik kan den bidra til at næringslivet kan utvikle gode, lønnsomme og klimavennlige løsninger. Det handler om å klare å kombinere klimapolitikk og å skape arbeidsplasser.

En av konservatismens grunnsteiner er å forandre for å bevare. For å bevare et samfunn der vi fortsatt skal kunne leve godt, må vi forandre måten vi gjør ting på. Vi kan ikke hvile på laurbærene våre lenger, vi må gå den grønne fremtiden i møte.

Lene Westgaard-Halle

stortingsrepresentant (H)