Kritikk og etikk

"Men over en lang periode fremstår den redaksjonelle linjen i lokalavisen i en uvant form: Konfliktfokus og personorientert tabloidisering synes fremtredende" skriver Øyvind Wøllo - fungerende rådmann.

"Men over en lang periode fremstår den redaksjonelle linjen i lokalavisen i en uvant form: Konfliktfokus og personorientert tabloidisering synes fremtredende" skriver Øyvind Wøllo - fungerende rådmann.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

En viktig forutsetning i et demokratisk samfunn er tilgang til informasjon, ytringsfrihet og offentlig debatt.

DEL

MeningerMedia skal være kritiske, men er samtidig underlagt etiske retningslinjer. Pressen skal etterstrebe en journalistikk som skiller tydelig mellom hva som er reportasje og formidling av informasjon og fakta, og hva som er mediets egne meninger og vurderinger.

Å bli vurdert med et kritisk blikk er vi i kommunen vant med. Slik skal det også være. Men over en lang periode fremstår den redaksjonelle linjen i lokalavisen i en uvant form: Konfliktfokus og personorientert tabloidisering synes fremtredende. Redaktøren har blant annet viet 13 helsider til det avisen vekselsvis kaller «CV-saken» og «Varselet mot kommunens personalsjef». Rådmannen har i denne saken hatt flere møter med avisens ansvarlige redaktør og uttrykt en høyere forventning om etterrettelighet.

LES SAKEN HER: Eckhoff måtte fratre i Helfo, og fikk fem måneders sluttpakke. Mistet retten til å komme på jobb neste dag

I fredagens avis, 29. mars, publiseres nok en bredt anlagt sak uten at rådmannen kan se at det foreligger nye momenter som endrer det avisen allerede har skrevet utførlig om. Org/HR-sjefen har beklaget at han i sitt 16 år lange ansettelsesforhold ved SiV unnlot å oppføre en kortere permisjon hvor han hadde stilling i Helfo på fire måneder. Eksterne aktører har gjort sine vurderinger, samt tidligere og nåværende rådmann, har inngående vurdert saken. Konklusjonen fra rådmannen er at han har full tillit til Org/HR-sjefen .

Oppslaget i fredagens avis baseres løselig på innhentet dokumentasjon fra Helfo i 2009. Journalisten har eksplisitt bedt om innsyn i om det er gitt advarsler eller oppsigelse. Svaret fra Helfo er: «I og med at dere har bedt spesielt om innsyn i eventuelle advarsler, opplyser vi at det i saken ikke er gitt noen advarsler eller ilagt andre arbeidsrettslige reaksjoner.» På tross av dette, velger journalisten å vinkle saken slik at lesere sitter igjen med den motsatte opplevelsen.

Dokumentasjonen viser at det i minnelighet ble diskutert forskjellige løsninger, tilbud og muligheter. Dette omskriver journalisten med overskriften: «Måtte fratre og ble fratatt arbeidsrett».

Selv om det er gjentatt flere ganger, er det viktig for rådmannen, ikke minst overfor kommunens 5500 ansatte og 62000 innbyggere, å igjen uttrykke full tillit til Org/HR-sjefen og alle hans medarbeidere.

ANDRE MENINGER:

Ap-folk i Vestfold, tør dere stå opp for taxfreesalget på Torp på landsmøtet? 

Skal Sandefjord kommunes kontrollutvalg behandle anonyme brev?

Artikkeltags