Bare for rullestol- brukere – eller …?

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Universell utforming betyr en utforming som er tilpasset de aller fleste! Det offentlige rom skal ha en universell utforming slik at ikke grupper i befolkningen blir utestengt. Vi kan ikke forvente at alle som styrer og steller i kommunen skal kunne alt om ulike behov, men når de blir gjort oppmerksom på utfordringene, burde de jo bestrebe seg på å finne gode løsninger der det finnes.
Trappetrinn, brostein, høye fortauskanter, høye bankterminaler, reklamestativer på fortau osv. er til hinder for mennesker med bevegelseshemninger. Det begynner mange å forstå. Selv om jeg har jobbet med denne problemstillingen i mange år, har jeg aldri tenkt på at trådløse soner på f.eks. torget vil stenge andre grupper ute. Om ikke denne gruppa med el-overfølsomhet er så stor, stenges de ute fra utrolig mange steder. Vil ikke dette forslaget om trådløs sone på torget være å diskriminere denne gruppa? Akkurat på samme måte som om hele torget heves med ett trappetrinn rundt det hele. Det vil diskriminere rullestolbrukere fra «det gode selskap».
God tilgjengelighet for alle, er heller ikke til hinder for noen! Kommunalt Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser (alle typer), har et ønske og forslag om å stille med 2 medlemmer i en planleggingsgruppe for torget. Disse skal prøve å ta hensyn til alle grupper og gi råd til kommunen om gode løsninger. Uansett vil Rådet holde seg orientert om utviklinga. Ta gjerne kontakt – rådets adresse er rådhuset.
Det vil bli dyrere å skulle rette opp feil i ettertid enn å gjøre det bra fra starten! Historien da skråsteinene i nye Jernbanealleen måtte skiftes ut etter få år da de var ubrukelige for folk på hjul, huskes av mange. Dette ble en ekstra utgift for kommunen/oss. Er det slik vi skal ha det i framtida?
God sommer til alle med ønske om ett flott torg for alle!
Gunn Perry,
leder Norges Handikapforbund, medl. Komm. Råd for funksjonsh.

Artikkeltags