Det forteller oss noe om hvem vi er

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

I mars 1900 ble Sandefjord bysentrum herjet av en stor brann. Bykjernen ble omtrent jevnet med jorden. En av bygningene som brant, var den lille trekirken i som ble bygget i 1872 som en avlastning for Sandar kirke.

Håndverkere og bygningsarbeidere strømmet til gjenoppbyggingen av byen. Den nye kirken ble bygget i murstein og på rekordtid – litt over ett år. Resten av byen ble gjenreist og samtidig opplevde vi en nesten eksplosivt vekst i arbeiderbevegelsen i Sandefjord.
Det ble dannet fagforeninger for malere, tømmermenn, murere og bakere. Det var malernes forening som viste veien – både faglig og politisk. I januar 1901 tok fagforeningen initiativet til å danne en partiforening som skulle ivareta folkets interesser. Et politisk parti som kunne repesesentere arbeidstakere og fagbevegelsen i kampen for et mer rettferdig samfunn. Sandefjord arbeiderlag ble født.

I juni samme år ble den første Jern- og metallarbeidernes forening i Vestfold etablert i byen.
Formålsparagrafen var tydelig: «At samle arbeiderne paa Framnæs og i Sandefjord til i fellesskap at virke for forbedring av de økonomiske vilkaar, samt at arbeide for fuld social og politisk likestillethet med samfundets øvrige klasser.»
Anders Kaupang, født i 1875, var sønn av en bonde, arbeidet på Framnæs mekaniske Værksted og var med å stifte denne fagforeningen. Kaupang er en nøkkelperson i arbeiderbevegelsens historie – han ble valgt som medlem av Sandefjord bystyre i 1908 og satt der helt til 1947

Året før ved kommunevalget hadde det nye partiet fått hele syv representanter i bystyret og fem i Sandeherred herredsstyre. Blant de fem var Josefine Pettersen, den første kvinnen i noe herredsstyre i landet. Arbeiderbevegelsen i Sandefjord skulle vokse enda større i årene framover. Lokalhistorie er alltid interessant. Det forteller oss noe om hvem vi er.
Visste du for eksempel at det aller første 1. mai-toget i Vestfold ble gjennomført i Sandefjord i 1900 med 200 deltakere? Eller at Sandefjord Arbeidersamfund ble stiftet allerede i 1876 med hele 93 medlemmer? Eller at historiske figurer som Carl Jeppesen, Ole E. Lian, Martin Tranmæl, Trygve Brattli og Einar Gerhardsen alle har holdt hver sin tale for Sandefjordinger i forskjellige tidsepoker?

Det er lite fokus på arbeiderbevegelsens historie i vår by. Noen vil kanskje si at den er i ferd med å bli glemt. Det har vi tenkt å gjøre noe med. Et gammelt ordtak sier: hvis vi ikke vet hvor vi har vært, hvordan skal vi vite hvor vi skal?

Sandefjord Arbeiderparti feirer 110 år i 2011. Det er planlagt flere jubileumsarrangementer i samarbeid med øvrige deler av arbeiderbevegelsen. Vi skal blant annet ha en utstilling og trenger hjelp til å finne fram til bøker, bilder, film, plakater, vimpler, flagg, avisartikler osv. – egentlig alt som har historisk verdi. Vi tror at det ligger en del historiske effekter hjemme hos folk.
Utstillingen handler om arbeiderbevegelsen i Sandefjord. Alt er av interesse. Har du noe vi kanskje kan låne? Ta kontakt med undertegnede på ewhyte@online.no

Artikkeltags