Det må lønne seg å jobbe

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

(Vignett: INNSPILL)
@Byline.kommentar:Torbjørn Røe Isaksen
og Sylvi Graham,
stortingsrepresentanter
for Høyre

Høyre vil ha gode, anstendige og trygge ordninger for de som ikke kan jobbe. Men skal velferden opprettholdes forutsetter det at det må lønne seg og jobbe, og vi må stille krav til at de som er friske og kan jobbe skal i aktivitet eller arbeid.

Den såkalte sysselsettingsraten, altså hvor mange vi har i arbeid, har ikke økt mer enn folketallet siden 2005. Samtidig vet vi at flere funksjonshemmede står utenfor arbeidslivet i dag enn da de rødgrønne tok over. I statsbudsjettet la de rødgrønne selv fram tall som viser at det for første gang er over 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder på såkalte helserelaterte ytelser. Legger vi til de som mottar dagpenger eller er langtidsmottakere av sosialhjelp, blir tallet enda høyere.

Det finnes ingen enkle løsninger. Men det innebærer ikke at man ikke kan gjøre mer enn man gjør i dag. Høyre har lagt fram en rekke offensive tiltak for å få flere over i arbeid. Blant annet vil vi:

– Redusere helsekøene ved å utnytte ledig kapasitet på private sykehus. Det offentlige skal fortsatt betale.
– Igangsette en stor satsing på lese- og skriveopplæring i regi av NAV, samtidig som vi styrker tiltakene for arbeidstrening i arbeidslivet slik at flere kan komme over i arbeid.
– Ha aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere for å hindre at folk blir passive klienter, og vi har foreslått lavere skatt for lave og middels inntekter slik at det skal lønne seg mer å jobbe.

Den større utfordringen, som Arbeiderpartiet dessverre sjelden vil diskutere, er det større bildet som trer fram. Deler av ungdomsgenerasjonen vår risikerer å falle ut allerede ved terskelen til voksenlivet. Vi i Høyre har kalt det den onde sirkelen: Den starter med en skole som fortsatt svikter mange av dem som trenger det mest. 1 av 5 ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Samtidig ser vi at flere og flere unge dropper ut av den videregående skolen før avlagt eksamen. Særlig er frafallet stort på yrkesfaglinjene, og noen steder faller så mange som halvparten fra.

En del av disse finner veien til NAV. Andelen uføre 18-19-åringer har vokst med 115 prosent fra 1992 til 2008. For kort tid tilbake meldte NRK om økt pågang fra unge hos landets sosialkontorer. De intervjuet en frisk, ung mann som fortalte han hadde gått på sosialhjelp i tre år. Ingen hadde tilsynelatende reagert.

Høyre og Arbeiderpartiet har i velferdspolitikken stått sammen om noen grunnleggende prinsipper: det skal lønne seg å jobbe og vi skal følge arbeidslinja, men det skal også være en grunnleggende sikkerhet for dem som er for syke til å bidra i arbeidslivet. Etter de siste ukers debatt er det grunn til spørre om partiet er på vei bort fra sin tidligere linje. Jo lengre Ap vikler seg inn i en retorikk hvor utfordringer dysses ned og egne bragder skrytes opp, jo mindre blir de i stand til å ta ansvar for å sikre den norske velferdsstatens evne til å løse utfordringene den står ovenfor.

Artikkeltags