Fastlegeordning under press

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

@Byline.kommentar:(Vignet: INNSPILL)
Anette Fosse, fastlege, Mo i Rana
Susanne Monica Prøsch, fastlege, Sandefjord
Shima Rafey, fastlege, Nannestad

Fastlegeordningen fra 2001 er Norges mest populære, velfungerende og kostnadseffektive helsereform. Nå er den i fare.

Allmennlegene – de fleste av oss med fastlegeavtale – står for om lag 80% av det samlede antall legekonsultasjoner i Norge. Vi undersøker og behandler pasientene våre først og fremst på fastlegekontoret, men også på legevakt, sykehjem, helsestasjon og i fengsel. Vi vet hvor mye vi betyr for våre pasienter, og de fleste av oss har kort ventetid på telefon og legetime. Jo, det finnes unntak, og de skal være så få som overhodet mulig.
Når du trenger ekstra tid til å forklare ditt problem i telefonen, skal du få det. Når du trenger ekstra tid hos legen, vet du godt at det forsinker de andre pasientene på venterommet, men der møter du etterpå som oftest en stilltiende mellommenneskelig forståelse for at du som pasient skal få nødvendig tid hos legen.
Sykdom er vanskelig å planlegge, og hver og en av oss vil håndtere sykdom på hver vår personlige måte. Det vil være ulikt hvordan sykdommen gir oss ubehag og smerte, hvor redde vi blir, hvor funksjonshemmete og arbeidsudyktige vi blir. Allmennlegen tar i mot alle typer personer med sine sykdommer og plager, enten sykdommen har vart kort eller lenge, om den er dødelig eller ikke. Allmennlegen gjør dette ved å prioritere. Ved å prioritere gir allmennlegen mest til dem som trenger det mest.
Helsemyndighetenes forskriftsforslag gir fastlegene pålegg om en rekke nye aktiviteter: møtevirksomhet, dokumentasjon, rapportering, undervisning, brukerundersøkelser, utredninger og rådgivning til kommunen. Det er vanskelig å forstå hvordan helsedepartementet har tenkt å gi pasientene mer tid i sin nye forskrift. Universitetet i Bergen har regnet ut at det trengs 1500 flere fastleger for å gjøre alt dette.
I et skriv til helseministeren, undertegnet av 2.802 fastleger, forklarte vi i detalj hvilken ødeleggende effekt forskriftsforslaget vil ha på medisinsk førstelinjetjeneste. Vi oppfordret ministeren til å trekke forslaget og avbryte høringsrunden. Ministeren har valgt å kjøre høringsrunden videre, og signaliserer at ny forskrift skal iverksettes inneværende år.
Nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité Thomas Breen avslører gjennom mediautspill nylig manglende kunnskaper om norsk allmennmedisin og dagens fastlegeordning. Den samme kunnskapsmangelen preger dessverre også Helse- og Omsorgsdepartementet. Likevel har ivrige helsepolitikere nå satt seg fore å detaljstyre vår virksomhet. Effekten av det nye forskriftsforslaget vil være at fastlegeordningen raseres.
Thomas Breen viser til at bakgrunnen for den foreslåtte fastlegeforskriften er «en internasjonal undersøkelse hvor Norge kommer dårligst ut av elleve land på viktige områder for vår allmennlegetjeneste». Påstanden gir grunn til å se nøyere på hvilken undersøkelse det refererer til, og hva den faktisk viser:
Undersøkelsen er gjennomført av Commonwealth Fund, en privat amerikansk stiftelse. De står bak internasjonale sammenlignende helsetjenesteundersøkelser i 11 land. Undersøkelsen er basert på telefonintervju. I 2009 ble norsk primærhelsetjeneste evaluert. Norge kommer dårligere ut enn andre land når det gjelder: generelt syn på helsevesenet totalt, informasjonsflyt, kommunikasjon og koordinering mellom ulike deler av helsevesenet. Disse problemene kan neppe lastes fastlegene alene. Mye av problematikken skyldes at våre helsepolitikere i mer enn ti år har vært uvillige til å finansiere et funksjonelt og effektivt IKT-system for hele helsevesenet. I den samme undersøkelsen fra Commonwealth Fund skårer Norge bedre enn de andre landene på følgende viktige områder:
- komme til helsehjelp utenom kontortid (kommunal legevakt, som oftest bemannet av fastleger)
- komme til primærlege samme dag som man blir syk
- har en fast lege
- har en person som er ansvarlig for all behandling de får hos ulike leger
Vi er tilhengere av et offentlig helsevesen med like rettigheter for alle innbyggere. Dette er selve fundamentet i vår samfunnsmodell. Fastlegeordningen fra 2001 har langt på vei sørget for det, men kan bli enda bedre. Det kan bare skje i et samarbeid mellom Legeforeningen, kommunene og Staten. Vi mener det kan være fruktbart også å invitere pasientorganisasjoner i en slik prosess.

Vi vil benytte anledningen og tipse Helseministeren om allmennlegenes forslag til forbedringer i rapporten «Tillit, trygghet og tilgjengelighet» fra 2009. Les mer om kampen for fastlegeordningen på www.fastlegeaksjonen.no(Endringer i teksten skal avtales med forfatterne.)

NOEN FAKTA:

Fastlegeordningen
- Solidarisk, offentlig allmennlegetjeneste til alle landets innbyggere
- Opprettet i 2001 etter avtale mellom Legeforeningen, Stat og Kommunenes Sentralforbund
- Gir pasienten rett til å ha en fast lege
- Er den helsetjeneste som skårer høyest på brukertilfredshet

Ny fastlegeforskrift
- Pålegger fastlegen mer byråkrati og flere møter
- Reduserer legens tid til pasientbehandling
- Hindrer allmennlegene i å prioritere de sykeste
- 2802 fastleger har i en spontan underskriftsaksjon bedt om at forslag til ny fastlegeforskrift trekkes

Fastlegeaksjonen
- Spontan grasrotbevegelse blant fastleger
- Uavhengige av Legeforeningen, partipolitisk nøytral
- Arbeider for bedre arbeidsforhold for allmennleger
- Arbeider mot unødvendig byråkrati og detaljstyring

Kilder: www.fastlegeaksjonen.no, www.difi.no, www.kunnskapssenteret.no

Komplett referanseliste:
http://fastlegeaksjonen.no/nettressurser
http://fastlegeaksjonen.no/nyheter
http://www.difi.no/filearchive/difi-rapport-2010-14-innbyggerundersokelsen-del-2.pdf
http://www.difi.no/filearchive/2-fastlege.pdf
http://fastlege.blogspot.com/2012/02/2800-fastleger-ber-helseministeren-om.html
www.kunnskapssenteret.no / søkerord «commonwealth».

Artikkeltags