I et innlegg i SB 28. juni presenterer FrPs Ole T. Hoelseth privatisering av kommunale omsorgstjenester som en god løsning og stiller spørsmålet “Tenk om de (NHO Service) har rett med «bare» halvparten. Da har Sandefjord kommune i årevis gått glipp av 70 millioner kroner som kunne vært brukt til flere sykehjemsplasser og bedre kvalitet i hjemmehjelpstjenesten”. Hoelseth har ikke en gang halv rett. Han tar helt feil.
Frp har nok en gang hentet fram en gammel fanesak. Denne gangen i kjølvannet av tall fra NHO Service som har til hensikt å åpne for private aktører som vil tjene penger på offentlige tjenester som omsorg, barnehager, tekniske tjenester osv.
NHOs tall er ubrukelig som beslutningsgrunnlag for vår kommune. Notatet baserer seg på en tilpasset bruk av tall, statistikk og brukerundersøkelser og holder seg unna viktige temaer for både brukere og ansatte som grunnbemanning, kvalitet, lønn og pensjon. NHO sammenligner tall som ikke er sammenlignbare; kommunenes statistikk (Kostra-tall) opp imot driftsbudsjetter i NHO Service egne medlemsbedrifter.
NHO Service påstår at det ikke er mulig å si noe generelt om forskjeller i lønns- og pensjonsnivå mellom kommersielle og offentlige aktører. Dette er misvisende. Alle vet at det første skrittet mot å tjene penger på våre omsorgstjenester er å redusere antall ansatte og kutte lønnen til de samme ansatte. Dette går selvfølgelig utover tjenestene til brukerne.
NHO Service regner selvfølgelig med en fortjeneste for sine medlemsbedrifter. Pengene som blir “spart” går rett i lommene til de private aktørene. Fagforbundet mener at våre skattepenger må heller brukes til bedre tjenester for Sandefjords innbyggere enn til overskudd og profitt til private aktører.
Konkurranseutsetting og privatisering gir dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere lønns- og arbeidsforhold. Vi vil bruke våre skattepenger på egne innbyggere istedenfor å sørge for enda mer profitt for store pengesterke private selskaper.
Roar Gunnufsen,
Fagforbundet Sandefjord