Konsekvenser og ettertanke

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Høyre har lagt fram sitt forslag for å få kommunens økonomi i balanse. FAU på Krokemoa Skole ønsker med dette å reagere på at sparetiltakene som er foreslått i så stor grad rammer skolen. Vi stiller også spørsmålstegn ved enkelte av de områdene som er fredet i forslaget.
FAU ved Krokemoa skole kjenner selvsagt ikke til alle detaljene bak forslagene, men når nesten halvparten av innsparingen skal dekkes over skole og barnehageetaten, er det meget stor grunn til å reagere. Alle de som har barn i skole og barnehage, vet at økonomien allerede er på bristepunktet, og at det ofte er problematisk å tilby opplæring som vil gi den kompetansen Norge trenger for å utvikle seg videre. Det vil alltid være dilemmaer når man er nødt til å kutte i et budsjett der mange grupper har behov for midler. Vi tror allikevel få vil bestride at å tilby det beste til våre barn er meget viktig, og kanskje det viktigste for å bygge en god framtid.
På Krokemoa skole, Sandefjords største barneskole, er allerede økonomien sårbar. Allerede neste år slås klasser sammen, og undervisning må gis i store elevgrupper. Skolen har få eller ingen rom til undervisning i mindre grupper, og det oppleves stor slitasje på mange områder.
Vi ønsker også å sette spesielt fokus på at leirskoletilbudet skal tas bort. Et av de beste minnene som sitter igjen fra barneskolen, er for veldig mange nettopp leirskolen. For noen er det en sjelden mulighet til å reise på tur, for noen er det første gang hjemmefra. For alle er det en arena for sosial læring. Muligheten til å dra sammen som en gruppe, og utvikle både selvstendighet og samhørighet er muligens undervurdert?
Krokemoa FAU er opptatt av at alle barn skal oppleve en positiv skolegang, og få utnyttet sine evner og ferdigheter. Vi tror ikke dette lar seg gjøre dersom kuttene Høyre har foreslått gjennomføres. Vi håper politikerne tenker seg om en gang til, og finner andre måter å få kommunens økonomi i balanse.
Synes vi virkelig det er viktigere at folk kan parkere gratis i sentrum enn at barn får den beste opplæringen vi kan tilby?
Krokemoa FAU,
v/Fredrik Bruu Ringdal

Artikkeltags