Den 23. juni lanserte arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service nye nettsider der de påstår at norske kommuner kan spare 19 milliarder kroner på å drive like effektivt som private. Dagen etter følger Sandefjords Blad opp med store overskrifter og en helsides reportasje som påstår at vår egen kommune kan spare 140 millioner kroner ved å privatisere flere tjenester i kommunen. Artikkelen inkluderer en grafisk oversikt over de kommunale områdene der innsparingene kan finne sted.

En hadde ønsket at Sandefjords Blad hadde undersøkt saken litt nærmere før de satt av så mye spalteplass til det som kun kan betegnes som gamle nyheter i ny drakt. Informasjonen fra NHO som gjengis i artikkelen er direkte misvisende og har fått mye kritikk. Tallmaterialet er syltynt og overforenklet, påstandene direkte feil og NHO Service har overhodet ikke faglig dekning for å konkludere som de gjør.
NHO Service har hatt en landsomffatende kampanje i lengre tid der målet er å åpne velferdsstaten for kommersielle aktører som vil tjene penger på det offentlige. De kaller arbeidet sitt for kommuneanalyser. «Analysen» består stort sett av regnestykker over hvor mye kommunene kan spare på å privatisere og konkurranseutsette sine tjenester til private firmaer.
NHO Service sitt hovedverktøy i denne kampanjen er et notat med tittelen «Ressurs- og effektivitetsnotater» som påstår å beregne kommunale innsparingspotensial ved konkurranseutsetting. Notatet har tydeligvis nå blitt lansert som nettsider på tross av den slående kritikken mot seriøsiteten og fagligheten i det.

I høst i fjor var det flere større presseoppslag om dette notatet med overskrifter som «700 millioner å hente i Bergen» og «Kan spare 100.000 pr. plass». Usant og misvisende. NHO Service sine framstillinger baserer seg på en svært selektiv bruk av tall, statistikk og brukerundersøkelser. Samtidig som de nekter å ta hensyn til det som for dem er vanskelige og ubehagelige temaer – brukernes behov, bemanning, lønn, pensjon og ansattes rettigheter.
Kritikken i fjor førte til at administrerende direktør i NHO Service, Petter Furulund, måtte gå ut og si at notatene «aldri hevdet å utgjøre en fullstendig analyse av hver enkelt kommunes ressursbruk på helse- og omsorgstjenester.

Notatet har også møtt sterk kritikk i riksavisene i fjor der blant annet arbeidsgiverorganisasjonen KS slaktet NHO Service sin lek med tall. – Vår halding er at notata frå NHO Service ikkje held mål fagleg. Dette er meir politikk enn fag, sa Geir Halstensen, spesialrådgiver i KS til Klassekampen 27.10.2010.
Den 23. juni i år, samme dag som NHO lanserte de nye nettsidene, sa KS direktør Helge Eide følgende til Kommunal Rapport: – Dersom dette slukes rått av folkevalgte, er jeg rimelig sikker på at det er mer villedende enn veiledende.

I artikkelen i Sandefjords Blad viser journalisten til at NHO innrømmer at det er «en viss feilmargin» i beregningene og at «dette ikke er en fasit» mens de store overskriftene ukritisk lover oss store besparelser og bedre og mer effektive tjenester. Fjorårets og årets omfattende kritikk av de samme analysene er ikke nevnt med ett ord. Det er beklagelig.
Organisasjonen For velferdsstatens informasjonshefte «Private sugerør i fellesskapets kasser» har tydelig avdekket NHO Service propagandtall og er lett tilgjengelig på nettet. Det er anbefalt lesning for alle som er opptatt av dialogen om gode offentlige tjenester. Også journalister.