@Byline.kommentar:Marianne Henriksen bruker sterke ord, for eksempel «løgn», når hun i lørdagsavisen forsvarer seg mot mediekritikken Vestfold Blad er blitt utsatt for i det siste. Det er nok fristende å ty til storslegga når kritikken treffer et ømt punkt, og den i tillegg kommer fra «hennes egne».
Hun hevder altså at de har vært åpne om eierskapet overfor sine lesere. Begrenset åpenhet, kan vi vel si. Tønsbergs Blads journalist ville vite alt, men det sa Vestfold Blads «enestyrer» Sverre Aamodt nei til. Det angrer han sikkert på nå, for da hadde det neppe blitt så mye blest om eierskapet.
Avisen har formodentlig vært like åpen om alle detaljer i eierskapet som Sandefjords Blad om sitt. Meg bekjent har vi aldri gitt våre lesere en liste over samtlige britiske personer og/eller selskaper som eier smått eller stort i Mecom plc. Ingen har forresten spurt om det heller. De vet at Mecom (enn så lenge) eier norske Edda Media AS, som har 100% av aksjene i Edda Vestfold. Dette selskapet eier Gjengangeren, Tønsbergs Blad og Sandefjords Blad. Men krever noen hele listen av meg, eventuelt for publisering i et annet medium, for eksempel Vestfold Blad (!), skal jeg selvsagt få tak i den, og i hvert fall ikke si nei til utlevering. Det var den fulle åpenheten om alle selskapene og personene bak Samfunnsforslaget AS, Kalabra AS, Adjuvante AS og Tritoria Investments Ltd på Kypros som Vestfold Blads styreleder ikke uten videre ville bidra til.
Nå vet vi at det er medlemmer av Smiths Venner, til dels høyt oppe i hierarkiet, som står bak fylkesavisen. Det betyr selvsagt ikke at vi tror de redigerer innholdet i avisen, like lite som børseierne i London dikterer hva journalistene mine skriver.
Det er imidlertid første gang jeg får bekreftet det jeg lenge har hørt, at båndene mellom Vestfold Blad og Smiths Venner er tette. Jeg har fulgt avisen siden den begynte å komme ut, og det var for eksempel nytt for meg at én av toppene i kirkesamfunnet, Kåre Johan Smith gjennom 50% eierskap i Kraakstad Invest AS, og en sentral person i Brunstad Christian Church i Østfold via JL Invest AS er involvert i eierskapet. Har dette vært formidlet i spaltene til Vestfold Blad, så tar jeg gjerne imot dokumentasjon. Jeg tror ikke det er tilfelle.
Det andre punktet som må være trøblete for redaktøren, er samrøret mellom Stokkeforum, Brunstads eget PR-organ, og hennes publikasjon. Det er også nytt for meg, og antakelig mange andre. Det tar seg dårlig ut i forhold til habiliteten, uansett hvor mye Henriksen kvalitetssikrer artiklene til Ruth Monfort i etterkant. Det er det samme som om Sandefjords Blad skulle bruke artikler fra kommunikasjonsavdelingen til Jotun, med litt redigering attåt. Habilitet er ikke noe vi selv har kontroll på. Det er omgivelsene som dømmer oss. Og da må vi være ryddige. Det er ikke Vestfold Blad når det gjelder Stokkeforum.
Smiths Venner (BCC) kan drive så mye avis de bare vil. Vi lever i et fritt land. Marianne Henriksen er suveren i sin redaksjon, og kommer sikkert til å fortsette å bruke Brunstad-stoff i Vestfold Blad, siden hun synes det er helt okey.
Men nå vet vi begge deler, noe vi ikke gjorde før.
Takk til Tønsbergs Blad som gjorde jobben. Sandefjords Blad har ikke laget egne saker om dette, men brukt en del av det TB har skrevet gjennom en avtale om stoffutveksling mellom Edda Media-redaksjonene.

@Byline.kommentar:Jan Roaldset, Ansv.red./dir. Sandefjords Blad