For mange år siden skulle jeg selge en leilighet i Oslo til en bekjent. Jeg solgte for takst, men et medlem av borettslaget brukte forkjøpsretten. 12 dager etter solgte han den videre for 100.000 kroner over takst. Jeg følte meg noe snytt og kontaktet advokat Odd Gleditsch d.y. Han laget en utredning og konkluderte utvetydig: Du kommer ingen vei med å saksøke takstmannen. Prisdannelse skjer i det åpne markedet. Odd Gleditsch d.y. er en meget klok mann.
Roar Gunnufsen fra Fagforbundet i Sandefjord sier til Sandefjords Blad 25. juni at det bare er å «tenke på et tall» når NHO Service mener Sandefjord kommune kan spare 140 millioner kroner på konkurranseutsetting. Han har rett. Ingen kjenner verdien av et produkt eller en tjeneste før den er eksponert for det åpne markedet, slik jeg fikk erfare. Så hvorfor ikke finne ut om NHO Service har rett? Tenk om de har rett med «bare» halvparten. Da har Sandefjord kommune i årevis gått glipp av 70 millioner kroner som kunne vært brukt til flere sykehjemsplasser og bedre kvalitet i hjemmehjelpstjenesten. I min familie fikk vi erfare hvor vanskelig det var å få sykehjemsplass når besteforeldregenerasjonen gikk bort.
Oslo, Stavanger, Klæbu, Oppegård, Bærum og Os er eksempler på kommuner der omsorgssektoren er konkurranseutsatt og kan dokumentere gevinst.
Ole Trygsland Hoelseth,
bystyrekandidat FrP