Varaordførerens raseri

Artikkelen er over 8 år gammel
DEL

Varaordfører Vidar Andersen (Frp) raser i SB 27. april over den midlertidige fredningen av Linaaegården. Han sier at fylkesadministrasjonen – etter påtrykk fra særinteresser – stikker kjepper i hjulene for eiers planer om riving og nybygging. Andersen uttaler videre at saken om Linaaegården føyer seg inn i rekken av eksempler der lokaldemokratiet blir tilsidesatt.
Men verken Sandefjord kommune eller flertallet i planutvalget har vist kulturminnekompetanse i denne saken. Da er det fylkeskommunen som har statlig delegert myndighet til å gå inn og ta ansvar og avgjørelse.

At en Frp-politiker ikke aksepterer de demokratiske spillereglene er ikke overraskende, det bekrefter bare det vi gang på gang erfarer med Frp. Men at en gammel politisk ringrev som Vidar Andersen er uvitende om at det faktisk ikke eksisterer et reguleringsvedtak som innebærer riving av Linaaegården, det er mer enn overraskende!
Ifølge overarkitekt Tone Refsahl i teknisk etat finnes det ingen påtegning fra Kommunal- og arbeidsdepartementet om at reguleringsforslaget fra 1959 er stadfestet. En finner heller ikke at reguleringsforslaget har vært til behandling i bystyret.
Jeg minner for øvrig varaordfører Andersen om at kulturminneloven overstyrer plan- og bygningsloven i rivningssaker.

Den midlertidige fredningen av Linaaegården kan kanskje i 12. time redde Sandefjord kommune fra en kulturpolitisk rivingsskandale. La oss inderlig håpe at Sandefjord ikke kommer i samme klasse som Sørum kommune som tillot riving av Nordli gård – en rivingssak som har vakt nasjonal oppsikt og forargelse.

Birgit Hoem, Vesterøya

Artikkeltags