Dag Ekelberg (NHO Service) hevder i innlegg i Sandefjords Blad, den 7. juli at man med 20 % konkurranseutsetting ville kunne frigjøre 34 millioner kroner ved å privatisere
kommunale tjenester.
Den aller største delen av utgifter innenfor kommunesektoren består av lønnsutgifter.
For å kunne komme med et «konkurransedyktig» anbud, slik NHO Service vil, må kostnader senkes. Reduksjonen kan kun komme fra produktet man leverer, dvs. kvaliteten på tjenesten, og lønnsbudsjettet. Det betyr enten færre ansatte eller lavere lønns- og pensjonsutgifter – eller begge deler.
Å tro at man kan effektivisere bort hele 34 millioner kroner fra det offentlige tilbudet i Sandefjord er ensbetydende med å si at de menneskene som i dag arbeider for å gi omsorg, service og tjenester til våre innbyggere ikke gjør en god nok jobb. Det er å undervurdere den jobben som gjøres daglig i vår kommune og det stemmer ikke!
I 2010 gikk Sandefjord kommune til topps blant landets kommuner, i en måling utført av Kommunal Rapport. Sandefjord ble kåret til landets beste kommune. Det betyr at de mer enn 3.000 ansatte i Sandefjord kommune yter gode tjenester til kommunens innbyggere.
Grunnleggende vel- ferdstjenester skal ikke privatiseres eller kommersialiseres. Ideelle aktører må få gode vilkår til å utføre tjenester på vegne av det offentlige. Innbyggernes behov, kvalitet og valgfrihet skal stå i sentrum når velferdstjenestene utvikles. Dette mener vi det offentlige er bedre i stand til enn kommersielle aktører som er opptatt av å oppnå overskudd. Kommersialisering av tjenestetilbudet er ikke svaret på morgendagens utfordringer. Vi mener at offentlige penger skal gå til offentlig velferd, ikke til kommersielle profitører!

Birgit Pettersen
Nestleder og bystyrekandidat
Sandefjord Arbeiderparti