«Er rett og slett en skandale når det gjelder muligheten for å følge opp de meste sårbare barna og familiene deres»

SKANDALE: Beslutningen som er tatt om å kaste mer av ansvaret over på kommunale og private barnehageeiere, med allerede trange budsjetter, er rett og slett er en skandale når det gjelder muligheten for å følge opp de meste sårbare barna og familiene deres.

SKANDALE: Beslutningen som er tatt om å kaste mer av ansvaret over på kommunale og private barnehageeiere, med allerede trange budsjetter, er rett og slett er en skandale når det gjelder muligheten for å følge opp de meste sårbare barna og familiene deres. Foto:

Av

22. august 2019 ble det sendt ut epost til alle barnehager i Sandefjord om at det ikke lenger kan søkes om tilleggsressurser til barn som har ekstra behov i barnehagen.

DEL

MeningerI tillegg vil barn som får sakkyndige vurderinger ikke lenger få den ekstra assistenten i hverdagen som de så sårt har behov for.

Dette innebærer at de kommunale barnehagene må bruke midler innenfor de gitte budsjettrammer for å kunne opprettholde tilbudet til de barna som trenger ekstra støtte og omsorg. Med de budsjettene som kommunale barnehager har, er det overhodet ikke rom for ha flere ansatte på jobb, særlig ikke når det begynner nye barn med særlige behov.

For de private barnehagene innebærer dette at barnehageeier gjøres ansvarlig for å ansette nok ressurser for å kunne følge opp barn som trenger det.

Dersom det ikke gis mer midler til kommunale barnehager som gjør dem i stand til å ivareta den sårbare gruppen med barn vi her snakker om, vil heller ikke de private settes i stand til å gi barn som trenger det den hjelpen de har behov for, fordi tilskuddet ikke vil øke.

Vi vet at det er større mulighet for å hjelpe barn tidlig i livet. Settes det inn nok bemanning og gode nok tiltak, kan barnehagene bidra til å dempe behovet for videre spesialoppfølging. De som har kompetanse knyttet til små barns utvikling, vet at dette stemmer. Selv om vi har en plastisk hjerne, er det en veldig mye bedre investering å sørge for nok ansatte og gode tiltak i småbarnsalder. Hjernen er et organ som danner viktige forbindelser i tidlig barnealder. Etter hvert som barna blir eldre avtar også antallet hjerneceller som skal bidra til utvikling og ny læring.

Alle vi som jobber i barnehagesektoren vet at vi er i en kostnadskrevende del av den offentlige velferden. Men investeringene som gjøres her, kan ikke undervurderes og gir på sikt lavere kostnader for det offentlige.

Beslutningen som er tatt om å kaste mer av ansvaret over på kommunale og private barnehageeiere, med allerede trange budsjetter, er rett og slett er en skandale når det gjelder muligheten for å følge opp de meste sårbare barna og familiene deres.

I Sandefjord hører vi stadig at vi skal TENKE STORT. På oppvekstområdet hører jeg mer om rapporter og utredninger og planer enn om konkret handling og økt innsats. I en kommune som stadig viser til lav score på levekårsundersøkelser, må politikere vise ansvarlighet for de yngste – de som skal overta etter oss. Da trenger de den nødvendige innsatsen nå!

Mangel på tilleggsressurser bør føre til at foreldre og foresatte våkner. Dette kan gjøres ved å klage på manglende oppfølging til Fylkesmannen, og/eller be om møte med politikere eller finne andre reaksjonsformer.

LES OGSÅ: Hvorfor har velgermassen større tilitt til menn enn kvinner?

Jeg ønsker at alle politikere i Sandefjord får opplæring i barns utvikling, blir orientert om verdien av tidlig innsats, blir satt inn i de behovene som finnes, og med det som grunnlag kan finne rom for å sørge for at barnehagene blir satt i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor de barna som trenger det mest.

Tenk stort - tenk på de yngste barna - de er våre barn.

LES OGSÅ: Kodeklubb - ikke helt hjernedødt.

«Det er viktig for sandefjordinger at Sandefjord Fotball rekrutterer færre lokale spillere»

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags