Gå til sidens hovedinnhold

Her bør det snarest mulig inviteres til et åpent folkemøte

Artikkelen er over 3 år gammel

Debatten om barneskolene i Sandefjord har tatt fyr allerede før Norconsult har ferdigstilt sin rapport om ny skolestruktur.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I kort tid etter at nyheten om deler av innholdet sprakk, skrev over 100 personer flammende kommentarer på sosiale medier. De aller fleste er negative. I nabobyen omtalens nyheten som «skolesjokk» i Sandefjord.

Her må den politiske ledelsen snarest mulig invitere til åpent folkemøte om denne eksplosive saken.

For dette er dynamitt.

I rapporten kommer konsulentselskapet blant til å foreslå å legge ned åtte skoler i det som er gamle Sandefjord - og i stedet bygge tre nye barneskoler. Det vil koste 1.211 millioner og, etter Norconsults syn, gi moderne lokaler og gode utviklingsmuligheter. Ifølge de sinteste stemmene på Facebook vil forslaget i stedet «rasere nærmiljøer».

LES SAKEN HER: Disse åtte skolene foreslås nedlagt

Slik blir det når sprengstoffet i rapporten blir avfyrt for Hovedutvalget for oppvekst og kunnskap torsdag kveld. Det er et åpent møte, men her blir ikke de mange tusen berørte invitert. Etter det Sandefjords Blad kjenner til, ble det heller ikke varslet på forhånd at denne informasjonen skulle legges fram her.

At det er eksplosivt innhold skjønte straks leder av utvalget, Anne Strømøy (H). – Men det er klart at dette berører mange og vil skape voldsomt mye engasjement, sa hun.

Det vi ikke vet, er hvordan konsulentselskapet har regnet seg fram til at dette er lurt – for rapporten er ennå ikke ferdig. Det er prisverdig at det er såpass åpenhet om dette arbeidet at det blir delt med offentligheten underveis. Det er positivt.

Det spørs likevel om ikke rammen for en slik presentasjon burde ha vært enda større. I det minste burde nærmiljøutvalgene vært invitert med inn – aller best hadde kan hende vært den rammen et åpent folkemøte skaper. Det hjelper lite at dette ennå ikke er en formell politisk sak.   

Nå får den politiske ledelsen en tøff jobb med å skape gode rammer for den videre diskusjonen. Her blir det viktig å legge fram hva som er grunnen til at dette i det hele tatt foreslås – og gi alle en anledning til å bli hørt. Det er også mange spørsmål som skal besvares. Vi har nettopp sett et svært godt eksempel på hvor viktig skoler er for nærmiljøet. Utfallet av AS Thor Dahls ønske om boligbygging på Rødsåsen, kunne fort ha blitt en helt annet om ikke området var så viktig for Framnes skole. Hva slags konsekvenser vil dette dessuten få for lag og foreninger i nærmiljøet?

LES OGSÅ: Slik reagerer folket på forslaget om å legge ned de åtte skolene

Slik jeg ser det er likevel dette det mest avgjørende punktet: Skole er det stedet der barna våre finner seg venner. Skolekretsene kan ikke bli så store at barna ikke kan finne hverandre etter skoletid. Her har jeg spørsmål jeg vil ha svar på.

Men nå er det under ett år til lokalvalget. Skoledebatten har alt tatt fyr, og risikoen for en fastlåst debatt er skyhøy.

Ønsker utvalgsleder Anne Strømøy (H) en åpen debatt om ny skolestruktur i Sandefjord, bør hun fortest mulig invitere til åpent folkemøte og en inkluderende prosess. Men den må også være hurtig. For skal lokaldemokratiet virke, må vi vite hva politikerne våre står for i denne saken når vi avgir våre stemmesedler høsten 2019.

ANDRE MENINGER:

Kommentarer til denne saken