Gå til sidens hovedinnhold

Tror noen at Norges beste rådmannsemne vil til Sandefjord akkurat nå?

Artikkelen er over 2 år gammel

Med de siste dagers hodekapping i media tror jeg vi som innbyggere bare kan drømme om at en topp kvalifisert person ønsker seg til denne jobben nå.

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har lenge med forundring fulgt varslersaken, og må innrømme at jeg tenkte at endelig så har vi en rådmann som har skjønt at det faktisk er en varslersak vi har med å gjøre.

Essensen i hele saken er at det kom et varsel fra en ansatt, som da skal håndteres etter klare regler og retningslinjer. At disse reglene og retningslinjene overhodet ikke kan være fulgt, skjønte man jo tidlig i saken.

Det er vel slik at fortsatt skulle ingen andre enn et fåtall mennesker visst om hvem som har levert inn varselet, og det skulle vært håndtert mye mer profesjonelt der og da, enn det har blitt gjort.

Det virker som om det er mange som har blitt så fornærmet av varslersaken og dens intensjon, at da er visst alt tillatt å gjøre offentlig i etterkant.

Veldig skremmende for alle andre ansatte i Sandefjord kommune, tenker nå jeg. Konstituert rådmann Lars Petter Kjær har hevet seg over sandkassekrangelen om hvem som dyttet hvem, hvem som stjal mine leker og hvem som sladrer på hvem, og har skjønt at selve varslersaken dreier seg om en ansatt i kommunen som skulle vært behandlet helt annerledes fra starten av.

Hvordan kan vi som innbyggere tru at en eneste ansatt i Sandefjord kommune nå tør varsle om kritikkverdige forhold internt i kommunen?

Jeg har ingen formening om hvem som har rett i hvor kommuneadvokaten skulle vært plassert organisasjonsmessig, og hvordan dette skulle vært løst organisatorisk under kommunesammenslåingsprosessen.

Når Lars Petter Kjær nå gjennom rådmannsstillingen sin som øverste administrative leder og kommunes ansattes øverste sjef, behandler saken hvor han mener at en ansatt har vært ulovlig og uetisk behandlet av Sandefjord kommune som arbeidsgiver, gjør han vel bare jobben sin, som alle forventer at en leder med litt pondus gjør.

Det er toppsjefen som er den som har det øverste personalansvaret for alle ansatte i en organisasjon, og ikke politikere. Det er en god grunn til det. Når jeg så leser at rådmannens orienteringssak til politikerne blir gjort om til en hodekapping av en ansatt uten like i media, for det er det vi alle som følger med på saken skjønner, så blir jeg veldig skremt på vegne av kommunen vår, alle ansatte og ikke minst på vegne av en rådmann som faktisk tør å gjøre jobben sin.

At vi så leser videre i nye innlegg med uttalelser fra politikere og tillitsvalgte at det har vært interne krangler underveis, at flere er blitt skjelt ut og at mange i toppledelsen er veldig fornærmet i denne saken, er vel egentlig helt utrulig. Det er en ansatt vi leser om! Dette skal vi vel verken lese om i media eller få behandlet offentlig i et formannskapsmøte?!

Hvis samarbeidsproblemene internt i toppledelsen i kommunen er så store at løsningen til konstituert rådmann ikke er til å leve med for flere i den gruppen, og i tillegg til topplederne i de politiske partiene ikke «finner seg i» denne løsningen, er nok utfordringen atskillig større enn om en ansatt har skjelt ut ordfører, tillitsvalgte og andre.

Fungerer det ikke internt i en organisasjon, så må man gjøre om dette internt og ikke på en slik offentlig måte vi leser om. Hvorfor slutter lederne av tre av kommunalområdene nå, og hvorfor har ingen «gode nok» kandidater søkt på den ledige rådmannsjobben? Kommunesammenslåingsprosessen har medført et råkjør på veldig mange ansatte fra de tre tidligere kommunene, og kom nok minst et år for tidlig.

Det medfører jo da mye slitasje på mange og stort arbeidspress for å få alt til å funger så optimalt som mulig. Dette igjen gir jo gode vekstvilkår for interne uenigheter, tøffe diskusjoner og mange slitne, kanskje irriterte medarbeidere.politikerne har nå bestemt at det skal settes ned et utvalg med tre politikere som skal forhandle om løsningen i denne saken.

Du skal være bra utenfor bevissthet for å ikke skjønne hva det mandatet går ut på. Hvordan tror politikerne og kommunens innbyggere at alle de øvrige ansatte i kommunen føler det nå?

Hvordan kan vi som innbyggere tru at en eneste ansatt i Sandefjord kommune nå tør varsle om kritikkverdige forhold internt i kommunen, når vi ser hvordan denne varslersaken har utviklet seg til et rotterace av en sak i enorme dimensjoner, personforfølgelser, oppsigelse av den tidligererådmannskvinnen, lekkasjer om navn, uthengt av politikere og tillitsvalgt i media, og nå til slutt en åpenlys plan på å få sparket noen ut av rådhuset.

Hvis konstituert rådmann fortsatt er konstituert rådmann etter denne vingeklippingen og kan stå med rak rygg og hevet hode og si til alle at han gjorde det han mente var riktig, blir jeg imponert. Da er det vel bare å få ansatt han som rådmann så fort som mulig, før alle aktuelle kandidater er skremt bort for lang tid framover.

Det var kun én person som virkelig imponerte meg i tirsdagens formannskapsmøte, og det var KrFs Bror-Lennart Mentzoni. Han har etter min mening helt rett i at det flertallet i formannskapsmøtet vedtok, er en generaltabbe, ved at de som folkevalgte går inn i personalforhold på denne måten.

Jeg er både flau og veldig skuffet over at sandkassekrangelen fortsatt skal styre denne saken, og at ikke våre politikere klarer å heve seg over et minimum av minstenivå på oppførsel. Skal de bli kvitt en ansatt på denne måten, kommer det til å koste kommunen dyrt, tror nå jeg.

Jeg har heller ingen tru på at kommunen kommer noen vei dersom dette blir en sak for domstolene, for til det har kommunens ledelse selv gjort en altfor dårlig jobb underveis, hvis de trur de har gjort det juridisk riktige i denne saken.

Da står vi igjen med at vi har en gjeng politikere som har brukt mange millioner allerede på denne saken, og flere kommer det til å bli. Har vi som innbyggere da lenger tillitt til at de forvalter våre penger best mulig, for det er faktisk Sandefjord kommunes innbyggere sine penger vi snakker om at de nå velger å sette på spill nok en gang.

Har vi virkelig så mye penger i denne kommunen at det bare er å ødsle i vei med dem? Er dette det vi som innbyggere ønsker at politikerne skal bruke våre penger og tiden sin på? Jeg bare spør.

Det er kanskje på tide at noen og enhver tenker seg om og kanskje finner veien ut av rådhuset ved neste valg, men det er det vel opp til velgerne å bestemme. Hvem vi skal stemme på, det får hver og en finne ut av.

Les hva som ble diskutert i formannskapet tirsdag HER.

FLERE SAKER OM TEMAET:

Kommentarer til denne saken