Norge er et godt land å leve i, vi har bygget opp en velferdsstat som for de fleste gir oss trygghet og muligheter. Vi har rikdom, vi har et oljefond og en økonomisk trygghet som gir oss handlingsrom.

Hva har det gjort med oss? Har vi blitt egoistiske, redde for å dele, knappe med medmenneskelighet og et behov for å stenge våre grenser? Den asylpolitikken vi fører i dag kan tyde på det.

Muligheten for søke beskyttelse i et annet land er en menneskerett. Asylinstituttet må vi verne om, i en verden som stadig blir farligere for mennesker som protesterer mot regimer, kjemper mot urett og forfølges for sin legning, tro eller politiske meninger.

Stadig færre kommer til vårt land for å be om opphold hos oss, og de fleste som kommer har krav på det. Vi har et etisk ansvar for å møte disse redde menneskene med respekt og omsorg.

SV støtter ikke Høyre sitt forslag om å rutinemessige gjennomgå asylsøkeres mobiltelefoner, det er det ikke grunnlag for. De fleste som kommer til Norge har behov for beskyttelse, og er det tvil om deres identitet har politiet de hjemler de trenger i dagens lovverk.

En rask avklaring på asylsøknaden, og en saksbehandling der den enkelte blir lyttet til er viktig. En prosess der man får mulighet for å fortelle sin historie i trygge omgivelser, og forståelse for at det er vanskelig å dele alle detaljer med et fremmed lands myndigheter kan være avgjørende for den enkelte.

Tilsynsrådet for utlendingsinternatet har fastslått brudd på både rettslige rammer og legeetiske regler ved Trandum. Forholdene har vært tatt opp av SV i Stortinget gjentatte ganger, og med unntak av forbedringer av helsetilbudet så har man ikke lukket noen avvik. «Et unødig strengt regime som har et fengselslignende preg, hvor rettighetene til den enkelte ikke blir ivaretatt » skriver Tilsynsrådet. Det er nå få internerte og man hadde hatt en god anledning til å forbedre dette men har valgt å ikke gjøre det. SV stiller spørsmål i Stortinget, og forventer at dette tas tak i umiddelbart.

Likeledes er det på høy tid at vi generelt sikrer såkalt «papirløse» flyktninger tilstrekkelige levekår, Man antar at det dreier seg om 5000- 10.000 mennesker i Norge, ingen vet med sikkerhet. Vi må forholde oss til at flere av disse lever her uten reell mulighet for retur til sitt opprinnelige hjemland. De må sikres midlertidig arbeidstillatelse og fulle rettigheter til helsehjelp. Ikke minst må barns rettigheter ikke kompromitteres.

Listen på saker, lover og praksis som avslører en uetisk politikk er lang, men SV forventer at en ny regjering lytter til opposisjonen på venstresiden og endrer denne. Vår rikdom må gi romslighet, raushet, solidaritet og medmenneskelighet.