Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge sammen med kontinentet via havnene i Larvik, Grenland og Kristiansand. Korridoren gir raskere adgang til kontinentet og gir mindre miljøfotavtrykk enn veien på lastebil via Vest-Sverige og Oslo for gods som skal sør og vestover i landet. Jyllandskorridoren gir noen av de viktigste industriområdene i Norge direkte markedsadgang til kontinentet.

Fastgrodde sannheter sperrer for en miljøvennlig utvikling!
Fra 1. januar i år har EU prioritert Jyllandskorridoren opp gjennom Hirtshals/ Frederikshavn i Danmark som en av Europas kjernetransportkorridorer. Europa ser mulighetene som ligger i Jyllandskorridoren, men til nå har ikke Norge gjort det. Dette må snus – nå!

Vi mener det er opplagt at satsingen i Europa må følges opp på norsk side, og forventer at ny Nasjonal Transportplan (NTP) anerkjenner denne korridoren på lik linje med andre hovedtransportlinjer i Norge.

Ensidig sentralisering er verken miljøvennlig eller hensiktsmessig
Sjøen og vannveiene har til alle tider vært en livsnerve i vår region. Norges første by var Kaupang i Larvik, og kontakten med Danmark og Europa har gjennom århundrer sørget for at mennesker møtes og varer utveksles.

En desentralisert satsing på gods på bane og sjø, gjennom Jyllandskorridoren vil være et viktig bidrag til å løse floken med trengsel og press på arealene i hovedstadsområdet. En «avlastningskorridor» i Jyllandskorridoren gjør dessuten landet mer robust og mindre sårbart.

Et uforløst potensial
Det er et betydelig uforløst potensial for økt transport i Jyllandskorridoren. En ny jernbaneterminal står klar på Hirtshals havn, med flere ferjeforbindelser til Norge. Vestfold og Telemark har flere av de største havneterminalene i Oslofjordområdet på godstransport i forhold til containere og tørrbulk. Det er et godt tilbud med ferjeforbindelser fra havnene, og de har kapasitet til å ta mer containertransport enn de gjør i dag. Regionen har ny jernbaneinfrastruktur, og det pågår store utviklingsprosjekt på Vestfoldbanen.

Det er god samfunnsøkonomi å utnytte den transportkapasiteten som ligger i denne miljøkorridoren.

Det viktigste for oss er den korteste veien til målet. Og målet for oss, for industrien og for næringslivet, er ikke Oslo – det er Hamburg og Europa! Vi forventer at Jyllandskorridoren får sin rettmessige plass i Nasjonal Transportplan.

Faktaboks

· Jyllandskorridoren er del av utenlandskorridor 3 i Nasjonal transportplan, som forbinder Oslo-Stavanger med kontinentet over norske havner til Hirtshals/Frederikshavn via Aalborg/Aarhus til Flensburg-Hamburg.

· Larvik havn er Norges nest største containerhavn, etter Oslo. (I 2020 endte vi på 79.000 TEU).

· Grenland havn er størst i Oslofjorden i volum

· Godskorridoren Oslo-Stavanger er viktig for olje- og verftsindustrien på sør- og sørvestlandet, og har flere industribedrifter med store transportbehov, inkludert Essos raffineri på Slagentangen, Titania i Hauge i Dalane, Jotun i Sandefjord, og Yara, Eramet, Ineos, Inovyn og Norcem i Grenland. Det er betydelig tømmerproduksjon i Telemark og Agder-fylkene, og kjøttproduksjon og større pukkverk i Rogaland.