Midtåsen er fredet, men her får de gjøre endringer

Villa Midtås ble fredet i 2008, men fylkeskommunen har anledning til å gjøre unntak fra fredningen.