Alle kan få dårlige resultater i en elevundersøkelse.

«Det er sjelden jeg går en hel dag uten å se én det blir slengt dritt til.»

Men det som vil skille gode skoleledere fra dårlige skoleledere er hvorvidt de tar resultatene på alvor og følger opp med tiltak. I så henseende er det trist å lese hvordan rektor på Andebu ungdomsskole svarer opp når elever på skolen forteller at de er blitt utsatt for ugrei oppførsel.

Han kjenner seg ikke igjen i at skolen ikke tar tak i mobbesakene, og mener «et trygt og godt skolemiljø er et resultat av langsiktig arbeid og at de tar problematikken på alvor».

Så kan det hende at skolen har satt i gang et batteri med tiltak – og de trenger tid til å virke.

Men mitt inntrykk er at det ikke har skjedd. Det virker ikke som om elevene på Andebu ungdomsskole tror det heller - og det er dette siste som faktisk er problemet.

«Elever blir kalt stygge ting av medelever i timene, uten at det får konsekvenser.»

For en landsomfattende elevundersøkelse viser nemlig begredelige mobbe-resultater på landsbasis, enda verre resultater for vårt fylke, enda verre resultater for Sandefjord og helt elendige resultater for Andebu ungdomsskole, der så mange som én av fire tiendeklassinger forteller at de er blitt mobbet.

LES SAKEN HER: På en skole blir 1 av 4 tiendeklassinger mobbet

I en kommune der vi har en såkalt nullvisjon for mobbing, burde alarmklokkene ringe både for hele kommunen, og for Andebu ungdomsskole spesielt.

Har man ikke til hensikt å lytte til elevene og følge opp med handling – bør man heller ikke gjennomføre undersøkelser.

«Det er ikke bra i det hele tatt.»

Noen som er verdt å lytte til, er tre ungdommer fra Andebu ungdomsskole som vi traff i en positiv sammenheng, de var med Dropp-Revyen og delte mer enn villig sine dårlige erfaringer med våre lesere.

Det er viktig, for skal vi komme mobbingen til bunns er vi helt avhengig av å vite hvor skolen trykker. Hvem vet vel det bedre enn elevene selv?

Der fikk vi dessuten høre at 30 elever har sluttet fra revyen etter å ha fått negative kommentarer - det er ekstra ille, for revyen kunne jo ha bidratt til et bedre miljø.

LES SAKEN HER: – Sjelden jeg går en hel dag uten å se at noen blir slengt «dritt» etter

Sitatene du ser uthevet i kursiv i denne lederen er hentet fra intervjuet.

Så har rektor selvsagt rett når han forklarer at hva som skjer med hver enkelt elev, ikke kan deles med hele klassen eller skolen utfra personvernhensyn, og at elevene vi snakket med ikke kan kjenne til disse individuelle tiltakene.

Men vi forventer at en skole med så dårlige resultater i en mobbeundersøkelse jobber på flere fronter, ikke bare den som handler om tiltak ovenfor hver enkelt elev.

I en skole der én av fire mener de er utsatt for mobbing, bør skolemiljø være et daglig tema.

«Vi føler ikke at lærerne tar tak.»

I et skolemiljø der en av fire ikke har det «trygt og godt» bør det settes inn tydelige generelle tiltak og ressurser for å løse utfordringen – godt synlige for alle.

Hadde dette vært et arbeidsmiljø i en privat bedrift, ville det umiddelbart blitt kalt inn til allmøter, der også HR-avdelingen deltok – og det ville være en forventing om både korte og lange tiltak.

Hvorfor skjer ikke dette i skolen?

Eller er «nullvisjonen» bare ord?