Når skal det egentlig bli slutt på denne mobbingen? Jeg bare spør. Jeg var selv et offer i ni år. Hvor er lærerne? De bør sørge for at sånt ikke skjer. De må være tilstede fra dag én, og opplyse om at mobbing overhodet ikke blir tolerert. Det må slåes hardt ned på sånt. Alle som er innvolvert i skolen, må ta dette på alvor. Og da mener jeg alle. Selv har jeg vært uføretrygdet i mange år nå, blant annet på grunn av dette. Ta mobbing på fullt alvor!