Modalsli varsler søksmål mot banken

Bysenter Invest I AS og datterselskapet Ål Kjøpesenter AS varsler om søksmål mot Sparebank 1 Hallingdal.