Saltak gjør disse eneboligene spiselige for politikerne

Naboen synes ikke noe om fortettingsprosjektet, og har klaget til Sandefjord kommune. Men det bryr politikerne i hovedutvalget for miljø- og plansaker seg ikke noe om.