(Siste)

– Folk er motiverte til å kjøpe elbil, og det er lange ventelister på de mest attraktive modellene. Men bilenes rekkevidde og tilgang på trygg lading er fortsatt et hinder for mange, sier Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i medlemsorganisasjonen NAF.

– Det må selges 5.500 nye elbiler hver måned i år for at politikerne skal nå målet om at det kun skal selges nye nullutslippsbiler fra 2025. Så langt i år ligger salget på 3.200 per måned. Det betyr at vi ligger rundt 11.400 elbiler etter skjemaet i år, uttaler Sødal.

Plusser man bruktimporten av elbiler på nybilsalget, blir tallene noe bedre. Elbiler utgjør for tiden om lag 50 til 60 prosent av all bruktimporten. Mange av dem er bare gått noen få kilometer og er i praksis nye.

– Fortsatt mangler vi likevel mer enn 1.000 elbiler i måneden på å nå de målene som er satt. Tallene burde uroe politikerne, mener Sødal.

I en fersk undersøkelse gjort for NAF av InFact svarer 48 prosent at rekkevidde og manglende tilgang på lading er hovedårsakene til at de ikke skaffer seg elbil.

– Det som gjør forbrukerne usikre er rekkevidde og lading. Rekkevidden på bilene som kommer framover blir svært god, og teknologien på bilene blir det ikke noe å si på. Derimot tror jeg ikke politikerne helt skjønner lade-alvoret. Det bygges langt fra nok ladere, poengterer Nils Sødal.

Vi mangler mer enn 1.000 elbiler i måneden på å nå de målene som er satt. Tallene burde uroe politikerne.

Nils Sødal, fungerende kommunikasjonssjef i NAF

Ifølge NAFs beregninger må det bygges 1.600 hurtigladepunkter bare i 2019. Det er like mange hurtigladere som det finnes til sammen i dag.

– I tillegg må vi få på plass strengere krav om ladeplass til parkeringsplass i alle nybygg. NAF har også tatt til orde for å på plass få et momsfritak på hjemmeladere slik at de som har muligheten kan installere effektiv og trygg lading hjemme, sier Sødal. (ANB)