I helga holdt SIAN en av sine demonstrasjoner, denne gangen i Sandefjord, som vanlig med hetsing av våre medmennesker med muslimsk bakgrunn. Motdemonstranter lot seg provosere så til de grader at politiet endte med å bruke tåregass mot dem, og flere ble anholdt. Dette oppleves sannsynligvis svært urettferdig og gir en lavere tiltro til politiet hos mange. I den forbindelse ønsker jeg å si noen ord.

SIAN kommer til å fortsette å demonstrere, de kommer til å fortsette å fortelle løgner og stemple våre muslimske medborgere. De vil fortsette å brenne Koranen, og de vil fortsette å provosere med vilje. Personlig synes jeg det er noe forbanna tull at de får holde på slik, og at de får lov til å gjemme seg bak loven om ytringsfrihet. Ytringsfriheten er aldri absolutt, og straffelovens §185 slår uttrykkelig fast at det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer.

Det jobbes i dag med en utredning av rammene for ytringsfrihet, gjennom en kommisjon som skal legge fram sine funn innen 15. august 2022. Du finner dem på nett, på [www.ykom.no] (http://www.ykom.no/). Jeg vil oppfordre dere alle til å sende inn deres mening til denne kommisjonen, delta på møter der dette er mulig, og arbeide mot SIAN på denne måten.

Det SIAN tilsynelatende virkelig ønsker med sine demonstrasjoner, er å provosere. Det ser ut som de håper og ønsker at DU skal bli så eitrende forbanna at du tyr til vold. For hva skjer da? Hvem blir offeret? SIAN. Hvem blir skurken? DU.

Vi skal og må vise vår motstand til SIAN. Vi ønsker ikke å ha organisasjonen i samfunnet vårt, den bidrar verken til en bedre verden eller et rausere samfunn, men heller det motsatte. Så vi er helt på linje når det kommer til å vise vår motstand. Men, det eneste vi oppnår ved å bli så forbanna at vi kaster steiner, roper ukvemsord eller går til fysisk angrep på dem, er at vi beviser at det de sier kan ha noe sant i seg. Og det er selvsagt bare vås, men la oss nå ikke gi dem den gleden.

La oss møte SIAN med samhold, være rolige og snu ryggen mot dem. Vise vår motstand med fredelige midler, stå sammen mot hatet de sprer. La oss hjelpe hverandre mens vi står der, gi hverandre en klapp på skuldra og oppmuntrende ord, til å holde roen. Minne hverandre på hva SIAN vinner på, og hva vi taper på. La oss være sterke sammen, og organisere oss på en slik måte at det alltid er noen som hjelper til med å dempe stemninga.

Det er ikke slik at politiet finner noen glede i å gasse motdemonstranter. De fleste av politiets ansatte er helt enige med motdemonstrantene. Men de har en arbeidsinstruks, og den må de følge. Det er viktig. La oss ikke opptre på en slik måte at politiet er nødt til å slå ned på motdemonstrantene.

Vi kan forvente langt flere demonstrasjoner fra SIAN i tiden som kommer, forhåpentligvis ikke i Sandefjord. Men om de kommer: Bli med i kampen mot rasisme, på en måte som gjør at vi faktisk kan vinne over den. La oss da stå mange samlet med ryggen til.