Mottar Miriam Schei oppsigelse, blir det søksmål mot Sandefjord kommune

Advokat Ellen Holager Andenæs tar på vegne av varsler og kommuneadvokat Miriam Schei ut stevning mot Sandefjord kommune dersom kommunen gjør alvor av truslene om oppsigelse.