– Musikerne er som våryre kalver, som slippes ut på beite. Nå er vi fulle av energi!

Etter ett veldig labert aktivitetsnivå dette året, er Vestfold Symfoniorkester nå i gang igjen.